Hyfforddiant Wedi'u Teilwra

Hyfforddiant C&B Cymru Wedi'u Teilwra

Codi Arian a Llywodraethu

Yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni, mae angen i sefydliadau celfyddydol sicrhau llywodraethu effeithiol ac amrywiaeth o incwm os ydynt am oroesi a ffynnu. Mae C&B Cymru wedi dylunio amrywiaeth o gyrsiau wedi'u teilwra, wedi'u hanelu at staff a byrddau, sydd yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol yma mewn ffordd diriaethol a phendant.

Mae ein cyrsiau wedi’i teilwra yn cynnwys:

Codi Arian - Ymagwedd Strategol

Mae'r cwrs hanner diwrnod yma yn rhoi arweiniad ymarferol i sefydliadau celfyddydol sydd am sefydlu strategaeth codi arian effeithiol a chyraeddadwy. Mae pob sesiwn yn cael ei deilwra i anghenion unigol.

Ar Fwrdd

Mae'r cwrs hanner diwrnod yma yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu gwerthfawr i helpu sefydliadau celfyddydol a'u byrddau ddeall yn llawn eu rolau a'u cyfrifoldebau, sut i weithio gyda'i gilydd yn llwyddiannus a sut i feddu ar yr amrywiaeth cywir o sgiliau.

Gall y cyrsiau uchod gael eu harchebu yn unigol neu ar y cyd i greu cwrs un-dydd.

PRIS: 
Yn dibynnu ar anghenion penodol mae prisiau'n amrywio o £500 + TAW - £1,000 + TAW.

I drafod cyrsiau wedi’u teilwra C&B Cymru, cysylltwch ag Yvette Kemble ar 029 2030 3023 neuyvette.kemble@aandbcymru.org.uk os gwelwch yn dda.