Hyfforddiant Llywodraethu

Hyfforddiant Llywodraethu

Hyfforddiant Llywodraethu Wedi’i Deilwra AR FWRDD

Mae llywodraethu cryf ac effeithiol yn allweddol i lwyddiant pob sefydliad, beth bynnag fo'u maint neu eu sector.

Dylai pob Bwrdd deall yn llawn eu rolau a’u cyfrifoldebau, gweithio gyda’i gilydd yn llwyddiannus, a meddu ar yr ystod cywir o sgiliau. Mae C&B Cymru yn cynnig hyfforddiant a cyfleoedd datblygu gwerthfawr sy’n helpu i sicrhau bod sefydliadau celfyddydol yn cyflawni eu potensial.

Anelir Ar Fwrdd at ymddiriedolwyr newydd a sefydledig, yn ogystal ag uwch reolwyr. Mae'r cwrs hanner diwrnod wedi'i deilwra i anghenion pob sefydliad, gan ddarparu ymagwedd wedi’i ganolbwyntio ar lywodraethu da.

Yn fwriadol yn anffurfiol a rhyngweithiol mewn arddull, mae'r sesiwn yn annog cyfranogiad a thrafodaeth ac yn rhoi amser gwerthfawr i ffwrdd o'r ystafell fwrdd. Mae hyn yn meithrin perthynas waith gadarnhaol, agored a chyfathrebu gwell.

Pris: £750 + TAW am hyd at 10 o bobl

Os oes diddordeb gennych mewn Hyfforddiant Llywodraethu Wedi’i Deilwra, cysylltwch â contactus@aandbcymru.org.uk neu ffoniwch 029 2030 3023 am ragor o wybodaeth.