Hyfforddiant Llywodraethu

Hyfforddiant Llywodraethu

Sgwrs Bwrdd

Mae Byrddau effeithiol yn deall eu rôl a'u cyfrifoldebau, yn gweithio gyda'i gilydd yn llwyddiannus, ac yn meddu yr ystod cywir o sgiliau. Dylai Bwrdd wneud cyfraniad hanfodol i lwyddiant ei sefydliad - os yw'n aneffeithiol fydd yn rhwystro twf.

Mae C&B Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer sefydliadau celfyddydol a'u byrddau, gan eu helpu i gyflawni eu potensial drwy llywodraethu cryf ac effeithiol.

Banc Bwrdd

Mae gwybodaeth a phrofiad o fusnes yn gallu cael effaith fawr ar fwrdd sefydliad celfyddydol, gan helpu sicrhau iechyd tymor hir y sector creadigol. Mae Banc Bwrdd cynnwys rheolwyr busnes sydd â sgiliau arbenigol ac sy’n dymuno gwneud cyfraniad effeithiol i sefydliadau celfyddydol trwy ddod yn gyfarwyddwyr anweithredol ac ymddiriedolwyr. Cyn eu cydweddu’n ofalus â bwrdd priodol, mae C&B Cymru yn rhoi hyfforddiant ar arfer da i’r holl ddarpar ymgeiswyr.

Yn ychwanegol i Banc Bwrss a ariennir gan Lywodraeth Cymru, mae C&B Cymru yn cynnig y canlynol: 

Ar Fwrdd

Mae'r sesiwn un-dydd ymarferol yma yn darparu uwch reolwyr celfyddydol ac unigolion gyda'r cyfle i archwilio ffyrdd o wella perfformiad a chyfraniad eu byrddau.

Mae'r cwrs yn cynnwys y pynciau hanfodol canlynol:

• Sut y dylai bwrdd weithio?
• Strategaethau allweddol i sicrhau llwyddiant
• Rheoli Perthynas

Ar Fwrdd Wedi'i Deilwra

Mae'r cwrs hanner-dydd yma, wedi'i anelu at Fyrddau ½ ac unigolion sy'n eistedd ar Fyrddau, yn defnyddio dull canolbwyntiedig i lywodraethu da a rolau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr. Mae sesiynau wedi'u teilwra i fynd i'r afael â materion penodol mae'r sefydliad yn ei gwynebu.

Am wybodaeth pellach ynglyn a Hyfforddiant C&B Cymru Wedi'u Teilwra i Fyrddau, cliciwch ymaos gwelwch yn dda.  

Am wybodaeth pellach ynglyn ag unrhyw un o gyrsiau C&B Cymru, ebostiwch contactus@aandbcymru.org.uk os gwelwch yn dda.