Hyfforddiant
Dydd Iau 21 Mawrth 2019| Caerdydd - Eversheds Sutherland, 1 Callaghan Square, CF10 5BTCynnal Cymhelliant trwy Reoli Newid Effeithiol - GWERTHU ALLAN

Arweinydd y Cwrs: Hayley Hughes, Cyfarwyddwr, Celtic HR

Bydd y gweithdy ymarferol hwn, dan arweiniad Hayley Hughes, Cyfarwyddwr Celtic HR, yn rhoi sgiliau i Reolwyr Celfyddydol i reoli pobl yn effeithiol trwy newid a deall eu rôl eu hunain wrth drawsnewid eu sefydliad.

Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar ochr ddynol ac emosiynol y newid ac yn rhoi mewnwelediad i gyfrifoldebau sefydliadau ar gyfer lles a chymhelliant eu gweithwyr, gan ddarparu offer ymarferol i sicrhau llwyddiant.

Lleoliad a Dyddiad:
Dydd Iau 21 Mawrth 2019
Eversheds, 1 Callaghan Square, Caerdydd
10:00yb-1:00yp

PRISIAU:  

 

Aelodau

Os nad ydych yn aelod

Un Cwrs

£60 + TAW

£75 + TAW

Dau Gwrs

£110 + TAW

£130 + TAW

 

I sicrhau lle, cwblhewch y ffurflen gais yma a'i dychwelyd i contactus@aandbcymru.org.uk. Anfonir manylion pellach ar gadarnhad o'r archeb.