Hyfforddiant
Dydd Gwener 8 Chwefror 2019| Caerdydd - Golley Slater, 13 Stryd Wharton, CF10 1GSGweithio gyda'r Cyfryngau - GWERTHU ALLAN

Arweinydd y Cwrs: Jenny Prytherch, Cyfarwyddwr Cyfrif a Hannah Dixon, Rheolwr Cyfrif Uwch, Golley Slater

Gall gweithio gyda'r cyfryngau gynnig manteision sylweddol i'ch sefydliad, o godi eich proffil a chynyddu eiriolaeth ar gyfer eich cenhadaeth, i hybu rhifau aelodaeth a denu ymwelwyr neu werthu tocynnau. Bydd y sesiwn hyfforddi hon, wedi'i theilwra'n benodol i sefydliadau celfyddydol, yn darparu canllawiau ymarferol ac yn cynnwys awgrymiadau defnyddiol i sicrhau bod eich negeseuon yn mynd i'r bobl iawn ar yr adeg iawn.

Lleoliad a Dyddiad:
Dydd Gwener 8 Chwefror 2019
Golley Slater, Stryd Wharton, Caerdydd
10:00yb-1:00yp

PRISIAU:  

 

Aelodau

Os nad ydych yn aelod

Un Cwrs

£60 + TAW

£75 + TAW

Dau Gwrs

£110 + TAW

£130 + TAW

 

I sicrhau lle, cwblhewch y ffurflen gais yma a'i dychwelyd i contactus@aandbcymru.org.uk. Anfonir manylion pellach ar gadarnhad o'r archeb.