Digwyddiadau a Hyfforddiant
Dydd Iau 15 Tachwedd 2018| Spindogs, Stryd Bute, CaerdyddGoogle Analytics: Ydych chi’n mesur y peth cywir?

Arweinydd y Cwrs: Rhiannon Headlam, Spindogs

Ydych chi'n gwybod os yw'ch gwefan yn perfformio fel y dylai fod? Ydych chi'n hyderus ynglŷn â pha adroddiadau Google Analytics sy'n bwysig ac yn ddefnyddiol? Os na, dyma'r cwrs i chi. Bydd Spindogs yn arwain cynrychiolwyr trwy hanfodion Google Analytics a sut orau i gymhwyso'r wybodaeth i'r strategaeth sefydliadol.

Lleoliad a Dyddiad:
Dydd Gwener 7 Tachwedd 2018
Spindogs, Stryd Bute, Caerdydd
10yb - 1yp

PRISIAU:  

 

Aelodau

Os nad ydych yn aelod

Un Cwrs

£60 + TAW

£75 + TAW

Dau Gwrs

£110 + TAW

£130 + TAW

 

I archebu lle ar y cwrs cwblhewch a dychwelwch y ffurflen archebu yma i contactus@aandbcymru.org.uk  os gwelwch yn dda.