Hyfforddiant
Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018| Spindogs, Stryd Bute, CaerdyddStrategaeth Farchnata Ddigidol

Cyflwynir gan Laura Button, Spindogs

Bydd Laura Button, sy'n ysgrifennu cynnwys ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid yn Spindogs, yn arwain y sesiwn hon. Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn cwmpasu'r ystod o bynciau sy'n ffurfio Strategaeth Farchnata Ddigidol lwyddiannus. Mae'r rhain yn cynnwys gosod eich nodau marchnata, adnabod eich cynulleidfa, adolygu'ch sianelau marchnata ac adnoddau presennol, ysgrifennu llinell amser marchnata, cynllunio eich ymgyrchoedd a mesur eich gweithgaredd yn effeithiol.

Lleoliad a Dyddiad:
Dydd Gwener 7 Tachwedd 2018
Spindogs, Stryd Bute, Caerdydd
10:00yb-1:00yp

PRISIAU:  

 

Aelodau

Os nad ydych yn aelod

Un Cwrs

£60 + TAW

£75 + TAW

Dau Gwrs

£110 + TAW

£130 + TAW

 

I archebu lle ar y cwrs cwblhewch a dychwelwch y ffurflen archebu yma i contactus@aandbcymru.org.uk  os gwelwch yn dda.