Digwyddiadau a Hyfforddiant
Dydd Iau 18 Hydref 2018| Abertawe – Oriel Gelf Glynn Vivian, SA1 5DZGweithredu a Rheoli Cynlluniau Ffrindiau

Cyflwynir gan James Clayton-Jones, Cyfarwyddwr Datblygu, Celfyddydau & Busnes Cymru
Gyda phrofiad codi arian dros 18 mlynedd, mae arbenigedd James yn rhychwantu rhoddion blynyddol, rhoddion mawr, codi arian cyfalaf ac ymgyrchoedd. Mae'r sesiwn ryngweithiol yn darparu'r offer i wneud y gorau o deyrngarwch cefnogwyr a chyfleoedd codi arian. Mae'n cynnwys canllawiau ar gyflwyno neu adfywio cynlluniau ffrindiau ac aelodaeth.

Lleoliad a Dyddiad:
10.00yb-1.00yp
Dydd Iau 18 Hydref 2018
Abertawe – Oriel Gelf Glynn Vivian, SA1 5DZ

PRISIAU:  

 

Aelodau

Os nad ydych yn aelod

Un Cwrs

£60 + TAW

£75 + TAW

Dau Gwrs

£110 + TAW

£130 + TAW

 

I archebu lle ar y cwrs cwblhewch a dychwelwch y ffurflen archebu yma i contactus@aandbcymru.org.uk  os gwelwch yn dda.