Digwyddiadau a Hyfforddiant
Dydd Iau 22 Mawrth 2018| Eversheds Sutherland, Sgwâr Callaghan, Caerdydd CF10 5BTCanllaw 5 Cam i Lwyddiant Nawdd

Canllaw 5 Cam i Lwyddiant Nawdd

Amser:                                    10.00yb – 1.30yp

Leoliad:                                   Eversheds Sutherland, Sgwâr Callaghan, Caerdydd CF10 5BT

Arweinydd y Cwrs:                  Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru

Siaradwr Gwadd:                    Karen Welch, Western Power Distribution

Mae'r sesiwn yma wedi'i gynllunio i gynyddu dealltwriaeth a rhoi canllawiau ymarferol ar sut i sicrhau a datblygu nawdd busnes. Bydd y bore yn cynnwys sesiwn cwrs-meistr gan Karen Welch, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol yn Western Power Distribution.

PRIS

Aelodau: £60 + TAW / Os nad ydych yn aelod: £75 + TAW

I archebu lle ar unrhyw un o'n cyrsiau cwblhewch y ffurflen archebu yma a'i ddychwelyd i contactus@aandbcymru.org.uk