Digwyddiadau a Hyfforddiant
Dydd Iau 1 Chwefror 2018| Eversheds Sutherland, Sgwâr Callaghan, CaerdyddStrategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Arweinydd y Cwrs: Scott McCaffrey, Spindogs

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar wneud y gorau o'ch sianeli cyfryngau cymdeithasol. Fe'i hanelir at y rhai sydd eisoes â phrofiad o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac mae angen awgrymiadau ar ymgysylltu cynyddol. Dilynir y sesiwn 2 awr gan slot ychwanegol ar gyfer y rheini a hoffai gael cyngor sydd wedi'i deilwra'n fwy penodol.

Lleoliad a Dyddiad:
Dydd Iau 1 Chwefror 2018 
Eversheds Sutherland, Caerdydd 
10yb - 1yp

PRISIAU:  

 

Aelodau

Os nad ydych yn aelod

Un Cwrs

£60 + TAW

£75 + TAW

Dau Gwrs

£110 + TAW

£130 + TAW

Tri Chwrs

£150 + TAW

£200 + TAW

Un Cwrs – lle rhithwir

£40 + TAW

£50 + TAW

I archebu lle ar y cwrs cwblhewch a dychwelwch y ffurflen archebu yma i contactus@aandbcymru.org.uk  os gwelwch yn dda.