Gwobrau C&B Cymru 2020

Gwobrau C&B Cymru 2020

Noddir gan

Mae dau ar hugain o fusnesau a’u partneriaid celfyddydol wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau C&B Cymru 2020. Mae’r seremoni, sydd bellach yn ei 27ain blwyddyn, yn cydnabod creadigrwydd a rhagoriaeth mewn partneriaethau rhwng busnes a’r celfyddydau.

Mae cwmnïau o bob maint sydd wedi’u lleoli ar draws Cymru gyfan yn cystadlu i ennill y gwobrau mawreddog. Mae'r rhestr fer amrywiol, sy'n amrywio o ddarparwr tai cymdeithasol, i ddistyllfa wisgi, yn cynrychioli'r nifer fawr o ffyrdd creadigol a phellgyrhaeddol y mae busnes yn gweithio gyda’r celfyddydau i gyflawni nodau pendant.

Mae’r rhestr fer lawn ar gael yma

Datgelir yr enillwyr mewn seremoni rithiol ar nos Wener 9 Hydref, pan fydd derbynwyr y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol, Busnes y Flwyddyn Admiral a Gwobr Celfyddydau Hodge Foundation hefyd yn cael eu cyhoeddi.

Bydd Gwobrau 2020, a oedd i fod yn wreiddiol i gael eu cynnal ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru, yn rhad ac am ddim i'w gwylio, diolch i gefnogaeth ffyddlon a gwerthfawr iawn y Partneriaid Digwyddiad sydd wedi'u rhestru yma

Cyhoeddir manylion llawn y digwyddiad rhyngweithiol ar ddechrau mis Medi.

Dywedodd Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones “Denodd Gwobrau 2020 y nifer uchaf erioed o gynigion ac rydym yn falch iawn ein bod, ar adeg mor anodd i fusnes a’r celfyddydau, yn gallu dathlu cyflawniadau’r holl bartneriaethau creadigol anhygoel ledled Cymru. Er y byddwn yn colli bod yng Nghanolfan Mileniwm Cymru eleni, bydd y seremoni rithiol yn dod â holl ddisgleirdeb, hudoliaeth a chyffro'r digwyddiad blaenllaw yn syth i mewn i gartrefi pobl! Byddai hyn yn amhosibl ei gyflawni heb y Partneriaid Digwyddiad ffyddlon sydd wedi parhau â'u cefnogaeth hanfodol ac rydym yn hynod ddiolchgar iddynt i gyd”.