Gwobrau C&B Cymru 2020

Gwobrau C&B Cymru 2020

Noddir gan

Rhaid i'r Gwobrau fynd ymlaen!

Bydd Gwobrau C&B Cymru yn cael eu cynnal ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Gwener 9 Hydref pan fydd C&B Cymru, am y 27ain flwyddyn, yn dathlu rhagoriaeth mewn partneriaethau rhwng y sector preifat a'r celfyddydau ledled Cymru.

Mae’r Cwmni Ynni Byd-eang Valero yn parhau â'i brif nawdd i'r digwyddiad blaenllaw hwn am yr 11eg flwyddyn yn olynol ac mae categorïau gwobrau'n cael eu cefnogi gan ystod o sefydliadau allweddol o bob rhan o Gymru.

Gellir gweld manylion llawn holl bartneriaid y Gwobrau yma.

Beirniaid

Bydd enillwyr y gwobrau yn cael eu dewis gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn ffurfiau celf ymarferol, nawdd a nodau'r sector preifat. Yr unigolion a fydd yn beirniadu’r categorïau partneriaeth busnes yw Kathy Brown, cyn Rheolwr Dinasyddiaeth Ranbarthol ym Manc Barclays, Ruth Fabby MBE, DL, Cyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru, Ceidiog Hughes, Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni cysylltiadau cyhoeddus Ceidiog Communications, yr actores a chefnogwr hirdymor C&B Cymru, Suzanne Packer, a Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Purfa Valero Penfro.

Bydd Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn yn cael ei beirniadu gan dderbynnydd y llynedd Hayley Hughes, Cyfarwyddwr Celtic HR, Jean Church MBE, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd My Business Lynq Ltd a sylfaenydd yr Elusen Aloud ac sydd bellach yn Gyfarwyddwr Cerdd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Tim Rhys-Evans MBE.

Artist y Gwobrau

Unwaith eto, bydd yr unigolion a'r cwmnïau llwyddiannus yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni. Byddant yn cael eu dylunio a'u gwneud gan yr artist o Gaerdydd, Lowri Davies.