Gwobrau C&B Cymru 2019

Gwobrau C&B Cymru 2019

Noddir gan

Dathlu Creadigrwydd a Rhagoriaeth Mewn Partneriaeth

Cynhaliwyd Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2019 ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar Ddydd Iau 11 Gorffennaf o flaen dros 400 o westeion. Am dros chwarter ganrif, maen nhw wedi annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol ac arloesol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau sydd o fudd i gymunedau ledled y wlad.

Mae Cwmni Ynni Rhyngwladol Valero wedi bod yn brif noddwr y seremoni flaengar hon am y degawd diwethaf a nododd y cwmni’r garreg filltir drwy noddi gwobr un-tro. Cydnabuwyd Gwobr Valero 10 y sefydliad celfyddydol a farnwyd i gael yr effaith fwyaf ar drawsnewid tirlun gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru dros y deng mlynedd diwethaf ac fe’i henillwyd gan Elusen Aloud am ei gwaith anhygoel. Mae’r elusen wedi cynnal ei gweithgaredd ledled Cymru trwy ystod eang o bartneriaethau gyda’r sector preifat, yn trawsnewid bywydau ifanc trwy ganu.

Dywedodd Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero: “Mae’n bleser enfawr i Valero i noddi’r Gwobrau hyn. Mae purfa Sir Benfro wedi bod yn falch iawn i weithio gyda C&B Cymru dros y degawd diwethaf ac mae’n briodol iawn ein bod ni’n nodi hyn gyda gwobr arbennig sy’n dathlu cydweithio rhwng y ddau sector ac yn cydnabod y cyfraniad rhyfeddol y mae C&B Cymru yn ei wneud i iechyd diwylliannol Cymru.”

Gellir gweld manylion llawn am yr holl noddwyr, enillwyr a'r rheini yn y rownd derfynol ar hyd ochr chwith y dudalen.

Dywedodd Prif Weithredwr C&B Cymru Rachel Jones: “Unwaith eto mae ein partneriaid busnes wedi dangos eu hymddiried ym mhwysigrwydd a phŵer y celfyddydau ac roedd ystod enwebiadau am Wobrau eleni yn arwydd cywir o ba mor effeithiol yw partneriaethau celfyddydol i fusnesau yng Nghymru. Mae C&B Cymru yn falch i chwarae rhan mewn meithrin gymaint o brosiectau arloesol sy’n helpu creu cymdeithas gyfoethocach. Yn y seremoni flaengar hon mae wir yn anrhydedd gallu dathlu’r gorau oll mewn cydweithio traws-sector.”

Dewiswyd yr enillwyr gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn dulliau celf ymarferol, nawdd ac amcanion y sector preifat: Karen Hodge, Ymddiriedolwr The Hodge Foundation, Cadeirydd Pwyllgor Diwylliannol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bethan Sayed AS, Lynne Sheehy, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Legal & General, Huw Thomas, Gohebydd Y Celfyddydau BBC Cymru Wales a Denise Hicks, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Valero.

Barnwyd Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn gan ddau gefnogwr allweddol Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru, Roy Jones sydd newydd ymddeol o ScottishPower ac yn un o Lysgenhadon Gogledd Cymru C&B Cymru, ac enillydd y wobr yn 2018, Joanne Taylor o Baldwins.

Dyluniwyd a chrëwyd tlysau’r Gwobrau, a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni, gan y seramegydd Daniel Boyle. Cyflwynwyd y tlysau i’r enillwyr gan enwogion yn cynnwys actorion Di Botcher, Aneirin Hughes, Mark Lewis Jones, Kai Owen, Charles Venn a Suzanne Packer, Cyflwynydd Teledu a Chynllunydd Anna Ryder Richardson ac Enillydd Gwobr Grammy Soprano Rebecca Evans.

Darparwyd adloniant ysblennydd y noson gan aelodau Upside Down Circus a oedd yn rhyfeddu’r gynulleidfa gyda’u sgiliau acrobatig yn yr awyr.