Gwobrau C&B Cymru 2018

Gwobrau C&B Cymru 2018

Noddir gan

25 Mlynedd o Lwyddiant y Gwobrau

Nododd Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru ei 25 mlwyddiant mewn seremoni ysblennydd, a noddwyd gan Valero, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 25 Mai. Derbyniodd yr enillwyr tlysau a gomisiynwyd yn arbennig gan artist wedi’i leoli yng Nghaernarfon, Ann Catrin Evans.

Cyflwynwyd y gwobrau i’r enillwyr gan sêr y byd actio Di Botcher, Hannah Daniel, Mark Lewis Jones, Suzanne Packer a Will Thomas, ynghyd â’r soprano Rebecca Evans, cyn-athletwr Olympaidd Colin Jackson, dylunydd a cadwraethwr Anna Ryder Richardson a Gweinidog Diwylliant Llywodraeth Cymru, Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, AC.

Diolch i nawdd gan Brifysgol De Cymru, cafodd gwesteion yn y seremoni du eu diddanu gan berfformwyr talentog o bob cwr o'r wlad. Roedd y rhain yn cynnwys Band Pres Llareggub, yn ogystal â'r enillydd Gwobr Grammy cantores-cyfansoddwraig Amy Wadge, a berfformiodd gyda bron i gant o aelodau Only Boys Aloud.

Am chwarter canrif, mae'r Gwobrau wedi annog, cydnabod a dathlu partneriaethau enghreifftiol rhwng y sector preifat a'r celfyddydau, ac mae'r categorïau'n parhau i adlewyrchu'r sbectrwm eang o waith a wneir gan C&B Cymru ledled y wlad.

Ymhlith yr enillwyr yn seremoni fawreddog eleni roedd darparwr tai cymdeithasol, grŵp ymbarél o fusnesau bach yn Aberystwyth ac ysgol feddygaeth brifysgol, ynghyd â rhai o brif gwmnïau Cymru. Roedd gan bob un ohonynt amcanion clir ar gyfer partneru'r celfyddydau – gwella brand, cyrraedd marchnadoedd targed penodol, chwarae rhan weithgar yn y gymuned neu hyfforddi a datblygu staff.

Gellir gweld manylion llawn am yr holl enillwyr a'r rheini yn y rownd derfynol ar hyd ochr chwith y dudalen.

Dewiswyd enillwyr y wobr gan banel o feirniaid annibynnol sydd ag arbenigedd mewn ffurfiau celf ymarferol, nawdd a nodau'r sector preifat. Roedden nhw:

Ken Grayson, Prif Weithredwr Peninsula Home Improvements; Karen Hodge, Ymddiriedolwr Hodge Foundation; Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr a Churadwr Artes Mundi;  Joanna Rees, partner yn Blake Morgan LLP; Jeremy Salisbury, Perchennog a Chyfarwyddwr Cyfrifwyr Siartredig Salisburys, Llanelwy; Grant Stephens, Perchennog a Chyfarwyddwr Grant Stephens Family Law, a Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Purfa Penfro Valero.

Yn ôl Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones:

"Mae nodi 25 mlwyddiant y gwobrau hyn yn garreg filltir go iawn ac roedd ansawdd y ceisiadau a dderbyniwyd eleni yn arbennig o gyffrous ac ysbrydoledig.

Mae C&B Cymru yn credu'n angerddol yn gallu unigryw'r celfyddydau i uno cymunedau a gwella bywydau. Yr ydym wedi gweld yr effaith gadarnhaol y gall partneriaethau rhwng sefydliadau celfyddydol a busnesau ei chael, nid yn unig i'w gilydd, ond ar y cymunedau y maent yn gweithredu ynddynt ac economi ehangach Cymru. Mae'n anrhydedd i ddathlu cymaint o gwmnïau gwych a sefydliadau celfyddydol sy'n gweithio gyda'i gilydd ledled Cymru mewn ffyrdd arloesol, ac yn aml yn ostyngedig.

Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i'r noddwyr a'r partneriaid am eu cefnogaeth barhaus o'n gwaith a'r gwobrau hyn. Ni allwn ei wneud heb eich gweledigaeth ac ymrwymiad."

Prif noddwr y Gwobrau oedd y cwmni ynni byd-eang Valero, sy’n cefnogi’r seremoni am yr 9fed flwyddyn. Meddai Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus y Burfa:

"Mae'n bleser mawr unwaith eto i Valero ddychwelyd fel prif noddwr yn y 25ain flwyddyn hon o Wobrau Celfyddydau & Busnes Cymru. Mae Purfa Penfro wedi bod yn falch o weithio mewn partneriaeth â Chelfyddydau & Busnes Cymru am naw mlynedd, a bob blwyddyn mae'r seremoni anhygoel hon yn cynnig arddangosiad pellach o bŵer creadigrwydd a chymuned sy'n deillio o fyd y celfyddydau a'r sector preifat yn gweithio gyda'i gilydd . Mae Cymru'n hynod ffodus o gael sefydliad fel Celfyddydau & Busnes Cymru i dynnu yr holl ymdrechion hyn at ei gilydd, ac mae gwobrau eleni eto'n dangos y cyfoeth o fanteision y gellir eu mwynhau pan fydd busnesau'n rhoi'r celfyddydau wrth wraidd yr hyn maen nhw'n ei wneud."

Mae Gwobrau C&B Cymru hefyd yn elwa o gefnogaeth gadarn o ran nwyddau a gwasanaethau gan amrywiaeth o fusnesau Cymreig, gan gynnwys Carrick Creative, Celtic Spirit Company, The Darkley Trust, FlightLink Wales, Flower Lodge, Gemwaith Mari Thomas, Glamorgan Brewing Company, Intercity Removals, Llanllyr Source, Maes Awyr Caerdydd, Park Plaza Caerdydd, Spindogs a Sunmagic Juices. Partner cyfryngau’r Gwobrau yw Orchard.

Am wybodaeth bellach am y Gwobrau, cysylltwch â contactus@aandbcymru.org.uk