Gwobr Ymgynghorydd Grant Stephens Family Law

Gwobr Ymgynghorydd Grant Stephens Family Law

Enillydd: Jeremy Salisbury, Salisburys

Jeremy Salisbury a Rebecca Evans

Llun gan Glenn Edwards

Yn Gyfarwyddwr y cwmni cyfrifyddu o Lanelwy, Salisburys, ymunodd Jeremy â Bwrdd MOSTYN yn 2011, ar ôl i’r oriel yn Llandudno gael ei hadnewyddu’n helaeth. Yn syth, defnyddiodd ei sgiliau proffesiynol i greu map ffordd ariannol a darparu arweiniad ymarferol i helpu MOSTYN i ddod yn sefydliad hollol gydnerth. Mae Jeremy yn cadeirio’r is-bwyllgor cyllid a bu’n cynorthwyo wrth recriwtio a hyfforddi Swyddog Cyllid newydd. Y llynedd, cynyddodd ei ymrwymiad drwy ddod yn Gadeirydd Bwrdd yr Oriel ac mae wedi rhoddi tua 200 awr o’i amser i’r sefydliad yn ystod y 12 mis diwethaf yn unig. Mae ei waith diflino, ynghyd â’i hiwmor, yn golygu ei fod yn boblogaidd gyda staff ac aelodau’r bwrdd ac yn gallu tynnu’r colyn o sefyllfaoedd sensitif. Roedd y beirniaid yn unfrydol bod ymroddiad a chefnogaeth gyson Jeremy yn golygu ei fod yn enillydd heb ei ail.

Yn y Rownd Derfynol 

Judith Winnan, Cynhyrchydd Gweithredol Llawrydd

Fel cyn-Bennaeth Adran Ffeithiol a Cherddoriaeth BBC Cymru, roedd Judith yn rhywun delfrydol i fentora Cyfarwyddwr Artistig Theatr na nÓg, Geinor Styles, wrth drafod â chynhyrchwyr masnachol. Roedd y cwmni’n ehangu ei waith i gynhyrchu drama gerdd newydd. Rhoddodd Judith yr hyder i Geinor i negodi gydag uniondeb gan sicrhau buddsoddiad i drefnu taith lwyddiannus yn y DU gyda chynlluniau bellach ar y gweill ar gyfer cyfres o berfformiadau yn y West End.  Helaethodd Judith ei gwybodaeth ei hun ac mae’n teimlo’n freintiedig i weithio ochr yn ochr â rhywun “mor arbennig”.

Elwyn Davies, PixelHaze

A hwythau’n symud o reolaeth yr awdurdod lleol yn 2015, roedd angen i Ddawns Powys sefydlu bwrdd ymddiriedolwyr. Cafwyd mai sefydlydd cwmni dylunio gwefannau lleol, Elwyn, oedd y partner perffaith i ailosod brand y sefydliad celfyddydol. Mae ei brofiad busnes yn ogystal â’i dealltwriaeth o farchnata a meddalwedd wedi bod yn hanfodol i lwyddiant yr elusen newydd. Mae Elwyn yn llawn cyffro am botensial y cwmni gan gyfuno brwdfrydedd â chymorth ymarferol ac ymagwedd feiddgar a blaengar.