Gwobr Valero 10

Gwobr Valero 10

Enillydd: Yr Elusen Aloud

Menna Richards, Elusen Aloud, Stephen Thornton, Valero & Rachel Dominy, Elusen Aloud 

Llun gan Glenn Edwards 

Roedd partneriaeth busnes yn ganolog i sefydliad Only Boys Aloud (OBA) yn 2010 a bron i ddegawd yn ddiweddarach, mae dal i fod wrth galon bodolaeth Elusen Aloud.

Gorffennodd peilot OBA, a oedd yn bosib diolch i nawdd teiran gan C&B Cymru, Cymdeithas Adeiladu’r Principality a Llywodraeth Cymru, gyda pherfformiad yn Eisteddfod Genedlaethol 2010 yng Nglyn Ebwy. Roedd mor llwyddiannus, cytunodd y gymdeithas adeiladu i fod yn brif noddwr OBA, yn noddi corau o Cwmbrân i Cross Hands.

Dros y ddwy flynedd ddilynol, datblygodd sylfaenydd Tim Rhys Evans Only Kids Aloud a’r Academi Only Boys Aloud arbenigol. Wrth i’r gwaith cynyddu, daeth y tair elfen at ei gilydd i ffurfio elusen newydd, Elusen Aloud yn 2012.

Mae gallu’r elusen i feithrin partneriaethau hirdymor ac ystyrlon gyda’r sector preifat sy’n trawsnewid bywydau ifainc wedi bod yn allweddol i’w llwyddiant. Yn 2015, sefydlodd OBA bedwar côr newydd yng Ngogledd Cymru, diolch i gefnogaeth gan ScottishPower Foundation a Snowdonia Cheese.

Mae gallu’r elusen i deilwra partneriaethau i gwrdd ag anghenion penodol wedi bod yn allweddol i’w bodolaeth a’i datblygiad. Yn fwyaf diweddar, galluogodd ei chydweithrediad gyda Fforwm Gofal Cymru ymrwymiad rhyng-genedlaethol arloesol rhwng pobl ifanc yn eu harddegau a phreswylwyr cartrefi gofal ledled y wlad. Mae ei phartneriaeth gyda’r Hodge Foundation yn parhau i gyflwyno plant iau ledled Cymru i bŵer canu drwy Only Kids Aloud.

Roedd y beirniaid yn unfrydol fod effaith drawsffurfio Aloud ar bobl ifanc yn hafal i’w hagwedd effeithiol dros ben tuag at weithio mewn partneriaeth. Cytunwyd bod cyflawniadau syfrdanol Aloud yn golygu ei bod yn enillydd amlwg i dderbyn y wobr arbennig hon.