Gwobr Dyngarwch C&B Cymru 2015

Gwobr Dyngarwch C&B Cymru 2015

Enillwyr: Yr Engelhardt's


Yr Engelhardt's

Yn gyd-sylfaenydd Admiral, mae Henry Engelhardt, a’i wraig Diane yn brif gefnogwyr o’r celfyddydau yng Nghymru. Mae eu rhoddion hael yn dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad personol y ddau i alluogi mwy o bobli gael profiad o’r celfyddydau yn eu holl ffurfiau. Mae’r par yn cadw’n breifat ac ymhell o fod yn awdurdodol o ran sut y caiff eu harian ei ddefnyddio. Pan fyddant yn rhoi rhodd, maent yn gadael ir elusen ei defnyddio ym mha ffordd bynnag y gwel orau. Ymhlith y llu o sefydliadau sydd wedi cael cefnogaeth yw Canolfan Mileniwm Cymru, lle mae Henry yn Ymddiriedolwr. Mae’r gefnogaeth ariannol y maer par wedi’i rhoi i’r ganolfan wedi galluogi nifer syfrdanol o bobl nad ydynt wedi cael fawr neu ddim cyfle i flasu’r celfyddydau, i wneud hynny am y tro cyntaf. Mae rhoddion teulu’r Engelhardt wedi cynorthwyo’r rhaglen Dysgu Creadigol, a hyd yma, mae dros 150,000 o bobl ledled Cymru, waeth beth yw eu hoed, cefndir neu amgylchiadau, wedi elwa ar yr haelioni hwn.

Ar ddiwedd 2010, fe wnaeth Henry a Diane sefydlu eu hymddiriedolaeth elusennol eu hunain - The Moondance Foundation - sydd hefyd yn cyfrannu’n sylweddol ac yn gynyddol at sefydliadau celfyddydol yng Nghymru. Teimlai C&B Cymru fod ymrwymiad eithriadol teulu’r Engelhardt i’r celfyddydau yng Nghymru wedi’u gwneud yn enillwyr rhagorol y wobr hon. Mae’r llu o sefydliadau sydd wedi cael cefnogaeth gan y par yn y blynyddoedd diwethaf yn cynnwys: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Stori Caerdydd, Artes Mundi, Canolfan Mileniwm Cymru, Cardif’s Big Weekend, Chapter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Glan yr Afon, Gŵyl Mostly Jazz & Blues y Mwmbwls, National Theatre Wales, NoFit State Circus, Opera Cenedlaethol Cymru, Sherman Cymru a Theatr y Grand Abertawe.