Gwobr Dyngarwch C&B Cymru 2014

Gwobr Dyngarwch C&B Cymru 2014

Enillydd: Y Teulu Gingell 

Image by Glenn Edwards
Nick Lord a Christbel Gingell

Roedd y beirniaid yn unfryd unfarn y dylai dymuniad teulu o Gaerdydd i anrhydeddu eu tad wrth barhau ei waith i ddatblygu artistiaid, ennill y Gwobr Dyngarwch 2014.

Artist ac addysgwr arloesol ac angerddol ym maes y celfyddydau oedd John Gingell. Yn sgil ei farwolaeth yn 2007, bu teulu John yn cydweithio ag oriel g39 yng Nghaerdydd i ddatblygu gwobr yn ei enw I gefnogi gyrfaoedd dau artist ifanc newydd. Drwy broses ymgeisio agored, dewiswyd Alan Goulbourne a Toby Huddlestone a chydweithiodd y teulu â g39 i gynnig mentora curadurol a beirniadol. Cyflwynodd yr artistiaid y gwaith a ddeilliodd o hyn ar y cyd yn yr oriel yn 2013.

Bu’r teulu Gingell wrthi’n ddyfal drwy gydol y broses. A hwythau’n ymwneud cryn dipyn â’r celfyddydau, buont yn gwneud cyfraniadau gwerthfawr i’r broses fentora chwe mis ar ei hyd cyn yr arddangosfa.

Yn ôl Chris Brown, Cyfarwyddwr g39:

Mae cyfraniad dyngarol y teulu Gingell wedi galluogi cefnogi gyrfaoedd dau artist mewn ffordd sylfaenol a chynaliadwy. Mae’r fenter weledigaethol yn batrwm o ragoriaeth a fydd, gobeithiwn, yn cael ei ddilyn gan eraill.

Yn ôl Zoe Gingell, merch John:

Roedd yn broses hynod ddiddorol a phwysig i ni i ddwyn Gwobr Gingell yn ei blaen ac rydym yn hynod o ddiolchgar i g39 am ei galluogi a’i chefnogi. Rydym wedi cael ein cyffwrdd yn ddwys wrth dderbyn yr anrhydedd yma a fuasai wedi gwneud ein tad yn falch iawn.