Gwobr Celfyddydau Legal & General 2014

Gwobr Celfyddydau Legal & General 2014

Enillydd: Chapter 

Image By Glenn Edwards
Steve Thomas, Legal & General, Elaina Gray ag Amy Sears, Chapter 
a John Griffiths AC, Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon


Bu’r amrywiaeth o bartneriaethau creadigol sy’n cael eu datblygu a’u cynnal gan Chapter yn creu argraff arbennig ar y beirniaid. Roeddent yn cytuno bod gwaith y ganolfan celfyddydol ag ystod o fusnesau’n sefyll ar wahân fel model o ragoriaeth.

Cafodd ei phartneriaeth ag Admiral ei ffurfio yn 2010 i ymgysylltu â staff y busnes. Erbyn hyn, mae dros 2,500 o weithwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn Chapter bob blwyddyn, drwy weithdai a chael tocynnau am ddim. Ar ben y nawdd ariannol, mae’r ganolfan celfyddydol wedi gweld ei hincwm yn cynyddu’n sylweddol wrth i staff Admiral ddefnyddio cerdyn gostyngiad.

Noddodd Legal & General ddangosiadau ffilm Supportive Environment Chapter oedd wedi’u hanelu at blant sydd ag anghenion cymhleth. Diolch i fuddsoddiad C&B Cymru, cafodd y fenter ei hestyn I gynnwys oedolion ag anableddau dysgu.

Drwy ddarparu cerbyd trydan i ddosbarthu deunydd marchnata Chapter, mae Renault Caerdydd wedi arbed arian i’r ganolfan celfyddydol gan roi hwb sylweddol i’w delwedd fel canolfan sy’n ymrwymedig i leihau ei hôl troed carbon.

Mae cefnogaeth barhaus Richer Sounds wedi dangos buddion go iawn i Chapter a’r busnes lleol. Mae’r cyfarpar technegol diweddaraf ar gael at ddefnydd y ganolfan, gan sicrhau bod y gofodau sydd ganddi i’w llogi o’r ansawdd gorau posibl.

Bu’r beirniaid yn rhyfeddu bod ystod mor amrywiol o bartneriaethau buddiol wedi’u ffurfio a’u cynnal gan un codwr arian.

Yn y Rownd Derfynol

Eisteddfod Genedlaethol Cymru am y teyrngarwch y mae’n ei ennyn mewn ystod drawiadol o fusnesau. Mae’r rhain yn cynnwys Craig Bragdy Designs, Ifor Williams Trailers, Jones Bros a Chymdeithas Adeiladu’r Principality.

Canolfan Mileniwm Cymru am ei phartneriaethau hirdymor â Legal & General a Lloyds Bank sydd wedi bod o fudd i lawer o bobl sy’n hanu o amrywiaeth o gymunedau.