Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations 2015

Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations 2015

Enillydd: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Noddir gan Hospital Innovations

Image By Glenn Edwards
Coleg Brenhinol Cerdd a Dramam Cymru a Sian Phillips

Cytunai’r beirniaid fod Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn sefyll allan am ei ystod o bartneriaethau creadigol ac effeithiol gyda busnes. Mae’r cwmni Rheoli Buddsoddiadau, Brewin Dolphin, yn noddi Cwmni Richard Burton, sef cwmni sefydlog y Coleg sy’n cynnwys myfyrwyr y flwyddyn olaf. Mae’r bartneriaeth yn galluogir busnes i ymochri a brand o ansawdd uchel, tra’n darparu dull apelgar o ddifyrru cleientiaid. Wedi’i leoli yn y Coleg, mae Catering Academy yn noddi’r rhaglen perfformiadau, tra bod Liberty Living, y darparwr llety myfyrwyr, yn cefnogi cynllun tocynnau rhatach. Mae’r ddau fusnes yn elwa ar enw da gwell ymhlith y myfyrwyr a wasanaethir ganddynt.

Mae’r cwmni ynni Valero wedi galluogi ehangu gwaith y Coleg I mewn i Orllewin Cymru drwy ei nawdd o’r Stiwdio Actorion Ifanc, sy’n cynnig cyfleoedd gwerthfawr i bobl ifanc lleol yn eu harddegau. Mae’r bartneriaeth gyda Wales & West Utilities wedi harneisio talentau’r myfyrwyr dylunio theatr i greu pyped anferth i’w ddefnyddio fel offeryn iechyd a diogelwch addysgol pwysig. Cafodd y beirniaid argraff dda gan allu Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i deilwra partneriaethau I gydweddu’n berffaith ag amcanion busnes. Teimlent fod ansawdd cyson y prosiectau cofiadwy a dyfeisgar hyn yn ei wneud yn enillydd clir y Wobr Celfyddydau.