Gwobr Celfyddydau Hodge 2018

Gwobr Celfyddydau Hodge 2018

Enillyd: Elusen Aloud

Tim Rhys-Evans, Elusen Aloud, Karen Hodge, Hodge Foundation, Rachel Dominy, Elusen Aloud a'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC

Roedd y beirniaid am gydnabod yr effaith sylweddol mae gwaith Aloud yn cael ar bobl ifanc ledled Cymru, sydd yn bosib diolch i’w partneriaethau creadigol a chynaliadwy gyda busnes.

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi noddi Only Boys Aloud (OBA) ers iddo ffurfio yn 2010 ac mae’r bartneriaeth yn parhau i ffynnu gyda chefnogaeth ariannol allweddol i bob un o’r 14 côr ledled Cymru, yn ogystal â’r academi breswyl flynyddol.

Galluogodd cefnogaeth gan Hodge Foundation i Aloud, a ddechreuodd yn 2017, i’r elusen ganolbwyntio ar waith gyda phobl ifanc mewn ardaloedd dan anfantais. Cynhaliwyd prosiect ysgrifennu caneuon ar Ystâd Gurnos ym Merthyr Tudful gyda’r bobl ifanc yn eu harddegau yn gweithio gydag enillydd Gwobr Grammy Amy Wadge i greu a recordio cân newydd. Nid yn unig datblygodd hyn sgiliau newydd ond roedd yn brofiad eithriadol a oedd yn codi dyheadau’r bechgyn am eu bywydau.

Mae partneriaeth fwyaf newydd Aloud, gyda Fforwm Gofal Cymru, wedi datblygu ymrwymiad gyda chymunedau lle y lleolir corau OBA ac yn canolbwyntio ar waith rhyng-genhedlol. Am bythefnos, roedd y bechgyn yn ymarfer mewn wyth cartref gofal ledled Cymru, yn cynnwys y  trigolion ac yn arwain at gyngerdd Nadolig anffurfiol. Mae cynlluniau ar waith yn barod i ymestyn y prosiect cychwynnol hwn i fod yn rhan annatod o raglen OBA.

Nid oedd gan y beirniaid unrhyw amheuaeth fod ystod aruthrol Yr Elusen Aloud o bartneriaethau busnes yn ei wneud yn enillydd amlwg Gwobr Celfyddydau 2018.

Yn y Rownd Derfynol 

Hijinx am ei bartneriaeth arloesol gydag Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd sy’n darparu  gwaith proffesiynol cyflogedig i actorion sydd ag anableddau dysgu yn ogystal â bod o fudd i genhedlaeth newydd o feddygon.

Cerdd â Gofal Cymru er mwyn adnabod ei bartneriaethau gyda ScottishPower Foundation a Western Power Distribution. Roedd y beirniaid am gymeradwyo tîm bach y sefydliad celfyddydol ar y ffordd nodedig a phenodol y mae’n gweithio gyda busnes.