Digwyddiadau

Mae Celfyddydau & Busnes Cymru’n cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn, yn hyrwyddo mantais ac effaith partneriaethau o ansawdd, wrth arddangos gradd uchel y celfyddydau ledled Cymru.

Mae’r digwyddiadau yn aml yn dathlu dechrau’r berthynas gynhyrchiol a manteisiol rhwng y ddau sector.

Ymysg digwyddiadau mwyaf sefydledig a llwyddiannus Celfyddydau & Busnes Cymru mae’r Seremoni Wobrwyo flynyddol a Celfyddydau yn y Senedd.

Image by Glenn Edwards
Graffiti Classics