Esblygiad partneriaethau

Esblygiad partneriaethau

Mae gofynion cynulleidfaoedd a defnyddwyr yn newid, mae modelau busnes yn cael eu diwygio a chreadigrwydd yw'r fantais gystadleuol orau.

Mae technoleg ddigidol wedi newid y gêm a gall partneriaethau'r celfyddydau-busnes wireddu'r cyfleoedd hyn i'r ddwy ochr.

Rydym yn cyflwyno ymchwil arloesol newydd sy'n edrych ar natur y partneriaethau hyn, beth yw'r effeithiau, y problemau i'w hosgoi a beth sydd yn y dyfodol – yn ogystal ag astudiaethau achos ysbrydoledig.

Cynhyrchwyd y ddogfen hon gan Arts & Business UK felly mae hi ar gael yn Saesneg yn unig.