Dyngarwch

Man Cychwyn Dyngarwch yw Busnes.
Mae ein mentrau, hyfforddiant ac adnoddau’n dod â rhoddwyr at ddiwylliant.

Rydym yn galluogi sefydliadau celfyddydol a diwylliannol i gysylltu â rhoddwyr preifat sy’n cyfrannu rhwng £5 a £1miliwn

Beth yw dyngarwch a sut ydw i’n mynd ato?

Gallwn eich helpu i ysgogi dyngarwch, p’un ai sefydliad bach neu fawr ydych chi.

Medal Tywysog Cymru am Ddyngarwch yn y Celfyddydau

Dathlu unigolion neilltuol sydd â hanes hirfaith o gynorthwyo’r celfyddydau yn y DU.

Dysgwch am ddyngarwch a rhoddwyr

Ymchwil gan Celfyddydau & Busnes ac arbenigwyr eraill ar ddyngarwch a rhoddwyr.

Canllaw Treth
Gwybodaeth am y manteision treth er mwyn rhoddi’n effeithlon i’r celfyddydau a diwylliant.