Ymchwil

Cryptic appY Dyfodol Digidol

Gweler sut mae technoleg ddigidol wedi trawsnewid y ffordd y mae cynulleidfaoedd yn ymgysylltu â diwylliant a defnyddwyr â brandiau, wedi newid ymarferion artistig ac wedi creu posibiliadau ariannu a buddsoddi newydd.

Esblygiad partneriaethau

Mae technoleg ddigidol wedi newid y gêm a gall partneriaethau celfyddydau-busnes wireddu'r cyfleoedd hyn i'r ddwy ochr.

Cynulleidfaoedd digidol – ymgysylltu â'r celfyddydau a diwylliant ar-lein

Astudiaeth arloesol sy'n ymchwilio i bwy sy'n ymgysylltu â diwylliant ar-lein a thrwy ffonau symudol, gan edrych ar ymddygiad, agweddau, patrymau gwario, rhwystrau a thueddiadau'r dyfodol.

Cynnwys a grëir gan y defnyddiwr

Rydym yn ystyried sut y gall sefydliadau celfyddydau reoli cynnwys a grëir gan y defnyddiwr – a sut mae'n newid y berthynas rhwng diwylliant a busnes.

Marchnata a nawdd mewn oes ddigidol

Mae chwyldro ar droed. Mae platfformau'r cyfryngau'n mynd yn fwyfwy tameidiog – gall defnyddwyr reoli'r hyn maent yn ei wylio, gwrando arno, ei ddarllen a'i weld. Mae'r cyfryngau cymdeithasu bellach yn rym o bwys ym mywydau llawer o bobl ac yn nwylo'r defnyddiwr y mae'r pŵer erbyn hyn – nid y brand.