Cynulleidfaoedd digidol

Cynulleidfaoedd digidol – ymgysylltu â'r celfyddydau a diwylliant ar-lein

Astudiaeth arloesol sy'n ymchwilio i bwy sy'n ymgysylltu â diwylliant ar-lein a thrwy ffonau symudol, gan edrych ar ymddygiad, agweddau, patrymau gwario, rhwystrau a thueddiadau'r dyfodol.

Gwaith darllen hanfodol yw'r astudiaeth hon ar gyfer eich strategaeth ddigidol, eich cynllun e-farchnata, codi arian ar-lein, creu incwm ac am dystiolaeth i helpu i ddenu buddsoddiad gan fusnesau mewn oes ddigidol. Mae'r adroddiad yn rhoi tystiolaeth glir am bwysigrwydd 'brandiau' ar-lein, pa fath o brofiadau y gallwch eu gwerthu efallai i gynulleidfaoedd ynghyd â thystiolaeth eich bod yn gallu defnyddio'ch cynulleidfa ar-lein i sbarduno buddsoddiad gan fusnesau.

Cydgomisiynwyd yr ymchwil hon gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, Y Cyngor Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau ac Arts & Business.

Cynhyrchwyd y ddogfen hon gan Arts & Business UK felly mae hi ar gael yn Saesneg yn unig.