Cynnwys a grëir gan y defnyddiwr

Cynnwys a grëir gan y defnyddiwr

Rydym yn ystyried sut y gall sefydliadau celfyddydau reoli cynnwys a grëir gan y defnyddiwr – a sut mae'n newid y berthynas rhwng diwylliant a busnes.

Wrth i dechnolegau newydd ddatblygu, efallai y gwelwn bartneriaethau mwy cydfuddiannol yn disodli'r patrymau presennol o nawdd i'r celfyddydau. Gallai cynnwys a grëir gan y defnyddiwr gyfrannu'n helaeth i'r newid hwn.

Mae sefydliadau a busnesau diwylliannol yn wynebu'r un heriau:

  • Faint o ryddid rydych yn ei roi i bobl i wneud sylwadau am eich sefydliad?
  • Sut rydych yn monitro ac yn rheoli hyn?
  • Sut rydych yn cael cynnwys wedi'i ddigideiddio ac 'allan fan'na'?
  • Beth yw'r effaith ar gyfreithiau hawlfraint ac eiddo deallusol?
  • Sut rydych yn pennu gwerth neu ariannu hyn?
  • Pa fodelau busnes sydd eu hangen i gynnwys defnyddwyr yn eich sefydliad?
  • Pam dylech ymwneud o gwbl â'r cyfryngau cymdeithasu a chynnwys a grëir gan y defnyddiwr?

Rydym yn tynnu ar enghreifftiau megis Amgueddfa Google-Prado, Y Tŷ Opera Brenhinol, Y Sefydliad Celf Gyfoes, Prosiect Bronx Rhymes yn Efrog Newydd ac Oriel Gelf Ontario.

Cynhyrchwyd y ddogfen hon gan Arts & Business UK felly mae hi ar gael yn Saesneg yn unig.