Cwrdd â'r Interniaid 2018/19

Cwrdd â'r Interniaid 2018/19

Emma Hastings a Chanolfan Mileniwm Cymru


Mae gan Emma MA mewn Dyfodol Dylunio o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a diddordeb brwd mewn busnes a’r celfyddydau creadigol. Mae wedi ei chyffroi am ymuno â Thîm Datblygu’r Ganolfan a chael mewnwelediad i ystod eang o weithgaredd codi arian yn ystod ei lleoliad o 10 mis.

Gwenan Jenkins-Jones a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Wedi graddio o Brifysgol Bangor gyda gradd anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Cymraeg ac yn feiolinydd gyda Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, mae Gwenan wedi ei chyffroi am gael ei lleoli gyda sefydliad sy’n agos at ei chalon. Mi fydd yn canolbwyntio ar roddion gan unigolion a helpu gyda digwyddiadau i godi arian yn y Coleg.

Sara Wiliam a Rubicon Dance


Graddiodd Sara mewn Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth o Brifysgol Caerdydd. Fel cyn aelod o Ysgol Ddrama Ysgol Glanaethwy ym Mangor, mae ganddi ddiddordeb brwd yn y Celfyddydau Perfformio. Yn ymuno â Rubicon ar amser cyffrous iawn, mi fydd Sara yn gweithio gyda’r tîm ar Strategaeth Codi Arian newydd ar gyfer prosiect adeiladu cyfalaf sylweddol i greu man dawnsio mewn hen Lyfrgell Fictoraidd.

Megan Stokes a Theatr Clwyd

Ar ôl ennill gradd mewn Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant o Brifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, mae Megan yn awyddus i weithio mewn maes lle mae hi’n gallu helpu ysbrydoli eraill i wneud y celfyddydau yn ganolog i bob rhan o gymdeithas. Mi fydd yn ymuno â thîm Codi Arian eithaf newydd yn y Theatr, lle bydd yn profi pob agwedd o godi arian, gyda ffocws arbennig ar brosiect ailddatblygiad cyfalaf pennaf cyfredol y Theatr.