Cwrdd â'r Interniaid 2016/17

Cwrdd a'r Interniaid 2016/17

Blwyddyn 1af

Bethan Lewis ac Artes Mundi

Graddiodd Bethan o gwrs Tecstiliau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Gydag angerdd dros y celfyddydau gweledol ac awydd i weld y sector creadigol yng Nghymru yn ffynnu, mae Bethan mewn sefyllfa ddelfrydol gyda'r tîm yn gweithio ar yr arddangosfa Artes Mundi 7 sydd i ddod. Mae hi'n edrych ymlaen yn fawr at y mewnwelediad y tu ôl i'r llenni y bydd hi’n cael i mewn i'r arddangosfa ac i ddysgu am sicrhau partneriaethau busnes, rhoddion gan unigolion a grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau ar gyfer arddangosfeydd yn y dyfodol. 

Eleanor Prescott a Chanolfan Mileniwm Cymru

Fel graddedig Newyddiaduraeth o Brifysgol Caerdydd, mae Eleanor yn gweld Canolfan Mileniwm Cymru fel calon y celfyddydau yng Nghymru. Mae hi'n gyffrous i fod yn gweithio ochr yn ochr â'r tîm datblygu, gan ganolbwyntio ar nawdd busnes a rheoli cyfrifon, rhoddion gan unigolion ac ymchwilio a pharatoi ceisiadau i ymddiriedolaethau.

Nathan McCarthy a Theatr y Sherman

Graddiodd Nathan o gwrs Theatr a Drama Prifysgol De Cymru. Mae’n edrych ymlaen at weithio mewn lleoliad ei fod wedi ymweld â nifer o weithiau dros y blynyddoedd. Mae Nathan wedi ymuno Theatr y Sherman ar adeg gyffrous gyda blwyddyn brysur iawn o'u blaenau. Ochr yn ochr â'r Rheolwr Codi Arian, bydd yn archwilio ceisiadau ymddiriedaeth, nawdd busnes a chynllun rhoddion gan unigolion.

2il Flwyddyn

Clio Ryan a Chanolfan Gelfyddydau’r Gate

Ar ôl treulio blwyddyn gyntaf ei hinterniaeth yn Artes Mundi, mae Clio yn edrych ymlaen at ddatblygu ei sgiliau codi arian pellach yn ystod ei ail leoliad yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Gate. Mae ymgysylltu â'r gymuned yn bwysig iawn i Clio ac yn flaenoriaeth ar gyfer The Gate. Bydd yn gweithio gyda'r tîm i ddatblygu ceisiadau ymddiriedaeth, partneriaethau busnes a rhoddion gan unigolion.

Alex Roberts a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a National Theatre Wales

Treuliodd Alex blwyddyn gyntaf ei hinterniaeth yn Amgueddfa Cymru yn gweithio ar geisiadau ymddiriedaeth, rhoddion gan unigolion a digwyddiadau meithrin cefnogwyr. Mae hi bellach yn dechrau ar 2 leoliad rhan amser - 1 gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac 1 gyda National Theatre Wales. Mae Alex yn anelu i ddatblygu ei sgiliau ymhellach ar ysgrifennu ceisiadau ymddiriedaeth a gweithio gyda rhoddwyr unigol. Mae hi hefyd yn awyddus i archwilio nawdd, ardal newydd ar ei chyfer.