Cwrdd â'r Interniaid 2014/2015

Cwrdd a'r Interniaid 2014/2015

2il Flwyddyn

Image by Glenn Edwards
Graddiodd Elizabeth Day o Brifysgol De Cymru mewn Drama Cymhwysol. Cyn cychwyn ar ei gradd, bu Elizabeth yn gweithio fel actor. Wedi ei gosod yn wrediddiol yn Opera Cenedlaethol Cymru, symudodd Elizabeth i Sinfonia Cymru ym mis Ebrill y flwyddyn yma. Mi fydd hi yn parhau’r lleoliad yma dros y chwe mis nesaf ar sail rhan amser, yn canolbwyntio yn benodol ar gynllun cyfeillion y cwmni, gwneud ceisiadau ymddiriedolaeth ac ymchwilio i ffrydiau ariannu posibl eraill. Mae Elizabeth hefyd yn gyd-sefydlydd cwmni theatre newydd, The Other Room, lle hi yn unig sy’n gyfrifol am godi arian. 

Image by Glenn Edwards
Graddiodd Lauren Webb mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Ar ôl gweithio mewn rolau gwasanaeth cwsmeriaid  amrywiol, bu Lauren yn gweithio yn fwyaf diweddar fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr ar gyfer y Proms Cymreig cyn iddi gychwyn yr interniaeth gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2013. Gosodwyd Lauren yn National Theatre Wales ar gyfer ail gyfnod yr interniaeth. Gan weithio ochr yn ochr â'r Rheolwr Gyfarwyddwr, bydd Lauren yn edrych ar y posibilrwydd o sefydlu cynllun aelodaeth unigol, yn ogystal â sicrhau nawdd corfforaethol. Mae hi’n ymuno â NTW wrth i’r cwmni ysgrifennu ei strategaeth ar gyfer y dyfodol a gobeithir y gall Lauren gyfrannu at hyn.

Blwyddyn 1af

Image by Glenn Edwards
Graddiodd Ava Plowright o gwrs Rheolaeth Celfyddydau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Wedi gweithio swydd rhan amser tra’n astudio, gosodwyd Ava yng Nghanolfan Mileniwm Cymru lle y bydd hi yn gweithio gyda’r Rheolwr Rhoddi Unigol ar nifer o brosiectau cyffrous ar gyfer dengmlwyddiant y Ganolfan. Bydd hi hefyd yn gweithio gyda phartneriaid busnes ac yn cynorthwyo gyda chynllunio amrywiaeth o ddigwyddiadau ddathliadol.

Image by Glenn Edwards
Graddiodd Olivia Richardson mewn ffotograffiaeth o Brifysgol De Cymru. Wedi cynnal amryw o swyddi rhan amser a rolau gwirfoddol tra’n astudio, mae Olivia wedi cychwyn ei hinterniaeth gyda NoFit State Circus. Gan weithio ochr yn ochr â'r Rheolwr Datblygu, bydd Olivia yn canolbwyntio ar ddatblygu partneriaethau busnes newydd, yn ogystal ag archwilio ymddiriedolaethau a sefydliadau newydd i gefnogi gwaith craidd.
 
Image by Glenn Edwards
Graddiodd Alexandra Roberts mewn ffotograffiaeth o Brifysgol De Cymru. Wedi weithio i gwmni hamdden lleol, gosodwyd Alexandra gydag Amgueddfa Cymru. Bydd yn gweithio ochr yn ochr â'r tîm datblygu i sicrhau arian drwy ymddiriedolaethau a sefydliadau, rhoddion gan unigolion a phartneriaeth corfforaethol ar gyfer adnewyddiad ar raddfa fawr o Amgueddfa Fyw Sain Ffagan. Bydd Alexandra hefyd yn ymchwilio i gyfleoedd ariannu o ffynonellau sy'n wynebu'r cyhoedd ar gyfer arddangosfeydd llai yn Amgueddfa Cymru. 

Image by Glenn Edwards
Graddiodd Louisa Turner o gwrs Rheolaeth yn y Celfyddydau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Ar ôl gweithio fel tywysydd swyddfa docynnau ac fel tiwtor cerdd yn ystod ei astudiaeth, mae Louisa yn dychwelyd i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru am ei lleoliad. Bydd yn gweithio gyda'r Rheolwr Datblygu i ddatblygu'r cynllun rhoddion gan unigolion, gan annog cyn-fyfyrwyr i rhoi a chynyddu'r tanysgrifiad i Raglen Cyswllt y coleg. Bydd Louisa yn cael ei hannog hefyd i rwydweithio gyda noddwyr busnes i archwilio'r maes hwn o godi arian.