Cwrdd ag Interniaid 2019-20

Greta Bettinson & Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 

Mae gan Greta radd dosbarth cyntaf mewn Ymarfer Celfyddyd Gain o Brifysgol De Cymru. Mae ganddi ddiddordeb brwd yn galluogi pobl dan anfantais i gael mynediad at y Celfyddydau ac wedi gweithio yn Stiwdio Seramig Baseart yn Ffynnon Taf yn darparu gweithdai a helpu gyda digwyddiadau elusennol a hefyd wedi gwirfoddoli mewn siop roddion Cyfle Cymru yn gwerthu crefftau wedi’u creu gan fyfyrwyr anabl hefyd. Mi fydd rôl Greta yn y Coleg yn canolbwyntio ar Ymddiriedolaethau a Sefydliadau ond yn darparu iddi sylfaen eang ar gyfer gyrfa yn sector codi arian ar gyfer y celfyddydau.

Isobel Boulton & Canolfan Mileniwm Cymru 

Fel graddedig o Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd gyda diddordeb brwd yn y Celfyddydau, mae Izzy wedi ymdrwytho’i hunan yn sector celfyddydau yng Nghaerdydd, gyda diddordeb penodol mewn cerddoriaeth, wedi gweithio mewn Clwb Ifor Bach yn ystod ei hastudiaethau. Mae Izzy wedi cymryd rhan mewn sawl digwyddiad codi arian trwy gydol ei hamser yn yr ysgol ac yn frwdfrydig iawn i ymuno â Thîm Datblygu’r Ganolfan.

Millie Bethel & Rubicon Dance 

Graddedig mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Caerdydd o Dredegar, mae gan Millie ddiddordeb brwd yn ymgysylltu’r gymuned gyda’r celfyddydau, ac wedi gweithio fel gwirfoddolwr yn Amgueddfa Pontypridd yn ystod ei hastudiaethau. Mae Millie yn edrych ymlaen at fynd i’r afael â chodi arian yn y gymuned ar gyfer Rubicon Dance yn ystod amser cyffroes iawn yn ei ehangiad a’i ddatblygiad.

Owen Jones & Llenyddiaeth Cymru 

Mae Owen o Frycheiniog, ac mae ganddo radd dosbarth cyntaf mewn Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Caerdydd. Mae ganddo ddiddordeb brwd yn ffilmiau, cerddoriaeth a llenyddiaeth ac roedd yn Llywydd Cymdeithas Ffilm y Brifysgol ac felly wrth ei fodd i gael lleoliad gyda Llenyddiaeth Cymru. Mi fydd Owen yn ymuno â’i dîm bach ar amser hollbwysig wrth iddynt ddechrau datblygu ei strategaeth codi arian corfforaethol ac mi fydd ei sgiliau iaith Gymraeg hefyd o fudd enfawr i’r mudiad.

Florence Gygax & Opera Cenedlaethol Cymru 

Mae Florence o wlad Belg ac mae ganddi radd Meistr o Brifysgol Caerdydd mewn Diwylliant Byd-eang a Chreadigedd, wedi cwblhau ei gradd mewn Cyfieithu a Dehongli yng Ngwlad Belg. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn sector Diwylliannol Cymru ac wedi rhoi lot mawr o’i hamser hamdden i wirfoddoli yn y Celfyddydau yng Nghaerdydd yn ystod ei hastudiaethau. Mae ganddi awch personol am Opera, ac felly wrth ei bod i ymuno â thîm datblygu dynamig Opera Cenedlaethol Cymru, yn gweithio ar godi arian corfforaethol yn benodol.