Celfydyddau

Mae’n gwaith ni gyda’r celfyddydau yn canolbwyntio ar ddwy brif thema – datblygu incwm a datblygu sgiliau.

Aelodaeth Celfyddydol

Mae ein rhwydwaith yn cefnogi ac yn datblygu pobl sydd yn gweithio yn y celfyddydau ac sydd gyda chyfrifoldeb ar gyfer partneriaethau yn y sector breifat.

Dysgu a Datblygu

Bob blwyddyn, darperir ystod eang o gyrsiau wedi’u teilwra i gannoedd o reolwyr celfyddydau ym meysydd nawdd, rhoi’n unigol a sgiliau busnes penodol.

Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol

Mae’r rhaglenni unigryw yma yn dod a sgiliau busnes ac arbenigedd hanfodol i’r celfyddydau.

Gweithio gyda Byrddau

Amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer sefydliadau celfyddydau a’u byrddau, gan eu helpu i wireddu eu potensial drwy lywodraethu cryf ac effeithiol.

CultureStep

Rhaglen ymgeisio agored sydd wedi’w gynllunio i ddatblygu nawdd newydd ac i a gynyddu ymgysylltiadau busnes sefydledig â'r celfyddydau.

Interniaethau Creadigol

Cynllun prentisiaeth sy'n gosod graddedigion diweddar mewn sefydliadau celfyddydol fel codwyr arian dan hyfforddiant.

Swyddi Celfyddydol

Cyflwyno cofnod i’r rhestr neu edrych ar y swyddi gwag diweddaraf yn y sector ar draws Cymru.