Celfyddydau yn y Senedd - Mawrth 2019

Mae Celfyddydau yn y Senedd yn dod â pherfformiadau i feysydd cyhoeddus o adeilad y Cynulliad, diolch i nawdd busnes.

Dychweliad Celfyddydau yn y Senedd!

Cynhaliwyd dychweliad hir ddisgwyliedig Celfyddydau yn y Senedd ar nos Fercher 13 Mawrth 2019.

Mae’r fenter unigryw hon yn bartneriaeth rhwng Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru a Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Mae’n dod â pherfformiad byw o ansawdd uchel i fannau cyhoeddus adeilad y Cynulliad, diolch i nawdd gan fusnes, yn lleoli’r celfyddydau wrth galon llywodraeth ac i ddathlu gwir amrywiaeth y gymaint o dalent sy’n bodoli ledled Cymru.

Daeth â pherfformiad byw o ansawdd uchel i ardaloedd cyhoeddus adeilad y Cynulliad, diolch i nawdd busnes, a roddodd y celfyddydau wrth wraidd y llywodraeth a dathlu gwir amrywiaeth y dalent sy'n bodoli mewn cymaint o dalentau ledled Cymru.

Daeth Celfyddydau yn y Senedd ynghyd â phawb sy'n elwa o waith C&B Cymru. Roedd y gynulleidfa o 100 o westeion yn cynnwys arweinwyr busnes, prif ffigyrau byd y celfyddydau, Aelodau a staff y Cynulliad a llunwyr barn allweddol.

Roedd y digwyddiad, a noddwyd gan Valero, yn cynnwys dyfyniad o Nyrsys Theatr Genedlaethol Cymru gan Bethan Marlow, gyda chaneuon gan Rhys Taylor a Bethan Marlow, yn seiliedig ar syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd a Bethan Marlow, ar y cyd â Pontio. Roedd y darn cyffrous hwn yn dathlu popeth da o theatr Gymreig: ysgrifennu newydd gan awdures a chyfarwyddwraig ifanc o Gymru; portread gwirioneddol o’r sector iechyd yng Nghymru; llwyfan i leisiau nyrsys o Gymru; a dathliad o’r GIG gan gyfansoddwr ifanc o Gymru. Gyda sgript a chaneuon wedi’u creu o gyfweliadau gyda nyrsys, fe wnaeth y ddrama uchel ei bri hon daflu goleuni ar y gwir arwyr hyn – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal.

Tymor 2012/2013 Celfyddydau yn y Senedd
Tymor 2011/2012 Celfyddydau yn y Senedd

    

Noddwyr Tymor 2019