Cân a Dawns yn y Senedd

Mae Celfyddydau yn y Senedd yn bartneriaeth hynod gwethfawr rhwng C&B Cymru a Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, sy’n dod â pherfformiad byw o ansawdd uchel i fannau cyhoeddus y Senedd.

Cefnogwyd Cân a Dawns yn y Senedd ar ddydd Mercher 23 Hydref gan Gylch Effaith C&B Cymru. Roedd y digwyddiad yn arddangos talent ifanc o Gymru i gynulleidfa o 100 o bobl, yn cynnwys Aelodau'r Cynulliad a llunwyr barn allweddol eraill, cyllidwyr cyhoeddus, cyllidwyr ymddiriedaeth, rhoddwyr unigol, partneriaid busnes ac aelodau celfyddydol.

I nodi Diwrnod Bale y Byd, perfformiodd Rubicon Dance ddarn newydd o'r enw Colloquy. Gan ddefnyddio sgôr cerddoriaeth glasurol, archwiliodd y darn rwystrau iaith cynnil a dathlu dawns fel iaith fyd-eang.

I gloi’r noson, rhoddodd 30 aelod o gorau Only Boys Aloud Caerdydd a Cwmbran ddarluniau bywiog o Anfonaf Angel gan Robat Arwyn a You Will Be Found o Dear Evan Hansen gan Benj Pasek a Justin Paul.