Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd 2018

Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd 2018

Noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation 

Enillydd: Awdurdod Harbwr Caerdydd a Port of Milford Haven

Sara Aicken, Port of Milford Haven, Anna Ryder Richardson a Natalie Taylor, Awdurdod Harbwr Caerdydd 

Llun gan Glenn Edwards

Cymeradwyodd y beirniaid Awdurdod Harbwr Caerdydd a Port of Milford Haven am eu gweledigaeth i gomisiynu ddrama i fynd i’r afael â her gyffredin. Noddodd y busnesau Theatr na nÓg i greu a pherfformio drama a oedd yn codi ymwybyddiaeth o beryglon nofio a beddfaenio mewn ardaloedd arforol prysur ym Mae Caerdydd ac Aberdaugleddau. Gweithiodd y cwmni theatr gyda disgyblion blwyddyn 6 i 8 yn y ddwy ardal, yn ogystal â rhoi perfformiadau cyhoeddus ar y glannau. Gwelodd mwy na 1,000 o bobl Would You Jump? a nododd y ddau fusnes leihad mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod Haf 2017. Roedd y prosiect mor llwyddiannus yn hyrwyddo neges dŵr allweddol fod y noddwyr wedi cynyddu eu buddsoddiad am 2018. Mi fydd hyn yn galluogi ail gyfnod, yn cynnwys gweithdai ysgrifennu ar gyfer disgyblion yng Nghaerdydd ac Aberdaugleddau, a fydd yn datblygu dilyniant i’r ddrama wreiddiol. Cytunodd y beirniaid mai’r cydweithrediad gwefreiddiol hwn oedd yr enillydd clir yn y categori hwn.

Yn y Rownd Derfynol

Coastal Housing Group

Ailfywiogi Stryd Fawr Abertawe oedd sylfaen y bartneriaeth rhwng Coastal Housing a Theatr Volcano pan ddechreuodd yn 2009. Mae’r ddau wedi’u lleoli ar Stryd Fawr ac yn gweithio i ddod â bywyd yn ôl i’r ardal. Yn 2017, eu nod oedd ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd trwy raglen amrywiol a oedd yn dod ag artistiaid, ysgolion, masnachwyr a thrigolion ynghyd. Roedd hyn yn cynnwys Gŵyl Codwyr Twrw a ddenodd gynulleidfa o filoedd o bobl. Mae’r bartneriaeth aml-haen yn parhau i fod yn gatalydd i newid yn y ddinas.

Mostyn Estates

Fel cefnogwr y celfyddydau sydd wedi hen ennill ei blwyf, mae Mostyn Estates wedi ymrwymo’n llwyr i adfywio ac ysgogi cyfraniad y gymuned yn nhref Llandudno. Yn gweithio gyda Culture Action Llandudno, roedd ystod o brosiectau, yn cynnwys ysgol gelf am ddim a fflach amgueddfa, yn ymgysylltu â bron 4,500 o bobl. Cymerodd dros 20 o artistiaid ran, yn darparu popeth o gyrsiau ar raddfa fechan i brosiectau mawr fel digwyddiad ac arddangosfa Photomarathon fel rhan o raglen eang o weithgaredd creadigol arloesol.