Celfyddydau, Busnes ac Iechyd 2017

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd 2017

Noddir gan Cartrefi Conwy

Enillydd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Liam Evans Ford, Theatr Clwyd, Elizabeth Aylett, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Amanda Mealing

Llun gan Glenn Edwards

Ariannwyd Theatr Clwyd gan y Bwrdd Iechyd i ddyfeisio a chyflwyno Arts from the Armchair, gweithdai wythnosol mewn clinig i bobl sy’n colli’r cof yn gynnar. Mae amryw o ymarferwyr, o actorion i gerddorion, i wneuthurwyr gwisgoedd a pheintwyr golygfeydd, yn siarad â’r grŵp gan rannu eu gwaith ac arwain gweithgareddau ymarferol sy’n gysylltiedig. Mae cysylltu pob gweithdy â’r cynhyrchiad presennol yn ymgysylltu â’r grŵp yn uniongyrchol gan eu hannog i ymweld â’r theatr. Mae’r Bwrdd Iechyd wrth ei fodd bod ymagwedd galonnog, ofalgar a chynhwysol pawb yn y theatr wedi dod â chysur i gleifion a gofalwyr gan ddangos bod profiad uniongyrchol o ofod diwylliannol yn hygyrch ac yn groesawus iddynt. Mae Theatr Clwyd yn rhoi iechyd a llesiant wrth graidd ei gwaith a chytunodd y beirniaid yn unfrydol mai ymgorfforiad o bartneriaeth Celfyddydau ac Iechyd yw’r prosiect.  

Yn y Rownd Derfynol

Pendine Park Care Organisation

I ddathlu 150 mlwyddiant y wladfa Gymreig ym Mhatagonia, bu Parc Pendine yn cydweithio â’r artist tecstilau Cefyn Burgess ar brosiect oedd yn pontio’r cenedlaethau ac yn canolbwyntio ar y cysylltiadau rhwng Caernarfon a’r Wladfa. Bu plant ysgol yn gweithio gyda phreswylwyr Bryn Seiont Newydd, cartref gofal sy’n eiddo i’r busnes, i hel atgofion a chreu brodwaith i’w arddangos yno. Dwysaodd y prosiect y ddealltwriaeth rhwng y cenedlaethau, gan atgyfnerthu lle’r cartref gofal yng nghanol y gymuned.

R M Jones Joinery

Bu partneriaeth gelfyddydau gyntaf y busnes gyda Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru. Noddodd y Daith Gymunedol sy’n mynd â cherddoriaeth fyw o safon uchel at bobl sydd ddim yn gallu mynychu cyngherddau’r ŵyl. Cynhaliwyd perfformiadau mewn cartrefi gofal, hosbisau, ysbytai ac ysgolion ar draws yr ardal gan gyrraedd cynulleidfa o dros 3,000. Pwysleisiodd yr adborth y buddion calonogol yr oedd y perfformiadau o gerddoriaeth fyw wedi eu dwyn i bob un a fu’n eu mynychu ac mae’r busnes ar ben ei ddigon i barhau gyda’i gefnogaeth yn 2017.