Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc 2018

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc 2018

Noddir gan Hern & Crabtree

Enillydd: Valero

Stephen Thornton, Valero a Richard Mylan

Llun gan Glenn Edwards

Yn canolbwyntio ar fywydau a dyfodol pobl ifanc yn Sir Benfro, noddodd Valero Goleg Brenhinol
Cerdd a Drama Cymru (CBCDC) i sefydlu prosiect hyfforddi drama yn 2013. Mae’r Stiwdio
Actorion Ifanc Gorllewin Cymru yn ymdrin â phrinder cyfleoedd drama arbenigol lleol ac mae cefnogaeth y busnes yn darparu bwrsarïau ar gyfer myfyrwyr o dan anfantais ariannol. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae nifer y bobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant a gweithdai allgymorth wedi parhau i dyfu gyda rhai o’r cyfranogwyr yn mynd ymlaen i ddilyn drama yn nifer o’r conservatoires o fri’r DU. Mae Valero wedi ymrwymo i chwarae rhan mewn datblygu talent yn ei gymuned leol.

Mae ei nawdd yn parhau a chaiff ei ehangu eleni wrth i CBCDC ddarparu gweithdai ar adeiladu hyder i staff benywaidd ym mhurfa Valero yn Sir Benfro. Galwodd y beirniaid y bartneriaeth gyfredol yn “prosiect ardderchog sy’n agos drysau i bobl ifanc yn effeithiol.”

Yn y Rownd Derfynol

Hodge Foundation

Noddodd yr Hodge Foundation yr Elusen Aloud i greu prosiect ysgrifennu caneuon unigryw i fechgyn yn eu harddegau ar Ystâd Gurnos ym Merthyr Tudful. Gweithiodd aelodau’r côr Only Boys Aloud lleol gydag enillydd Gwobr Grammy cantores-gyfansoddwraig Amy Wadge a Chyfarwyddwr Artistig Aloud, Tim Rhys-Evans ar sgiliau ysgrifennu yn ogystal â thechneg leisiol a pherfformiad. Gorffennodd y penwythnos gyda chyngerdd anffurfiol a recordio cân newydd. Oherwydd llwyddiant y bartneriaeth, cynllunnir prosiectau tebyg ar gyfer yn 12 mis nesaf.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

Noddodd yr Awdurdod Mewn Cymeriad i greu sioe un-dyn am y bardd Hedd Wyn. Er mwyn nodi canmlwyddiant ei farwolaeth yn y Rhyfel Byd Cyntaf, adnewyddwyd ei gartref, Yr Ysgwrn, ac fe’i hagorwyd i’r cyhoedd. Perfformiwyd y ddrama yn yr agoriad swyddogol a denwyd ymwelwyr i’r Ysgwrn. Hefyd aeth y ddrama ar daith i ysgolion a gwyliau ledled Cymru i gynulleidfa o dros 10,000 o blant ysgol gynradd ac mae galw mawr am y sioe ysbrydoledig o hyd.