Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand

Noddir gan Pendine Park Care Organisation

Enillydd: Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Pat Ashman, Cymdeithas Adeiladu'r Principality ac Amy Wadge

Llun gan Glenn Edwards

Cytunodd y beirniaid fod partneriaethau celfyddydol Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn ymgorffori strategaeth adnabod brand sy’n wirioneddol effeithiol. Dechreuodd ei pherthynas ag Elusen Aloud yn 2010 pan noddodd y gymdeithas adeiladu’r prosiect Only Boys Aloud cychwynnol. Mae’r bartneriaeth wedi tyfu’n sylweddol ers hynny ac erbyn hyn mae Principality yn cefnogi pob un o’r 14 o gorau ar draws Cymru. Mae’r busnes hefyd yn noddwr teitl Academi flynyddol Only Boys Aloud, preswyliad wythnos ar ei hyd sy’n rhoi hyfforddiant dwys i aelodau hŷn OBA sy’n arwain at lawer ohonynt yn dilyn astudiaethau mewn ysgolion cerdd. Seilir y bartneriaeth lwyddiannus hirhoedlog hon ar gredoau a gwerthoedd a rennir – synergedd cryf sy’n sicrhau eu bod i’w gweld yn amlwg ar draws y wlad.

I ymestyn ei phroffil yng Ngogledd Cymru, ffurfiodd Principality bartneriaeth gydfuddiol ag Orchard Entertainment yn 2012 i gyflwyno Access All Eirias. Mae’r ŵyl flynyddol yn dod â sêr cerdd byd-eang i Fae Colwyn gan ddenu cynulleidfa o ddegau o filoedd. Mae cronfa gwsmeriaid Principality wedi cynyddu’n sylweddol ar draws y rhanbarth ers i’r nawdd ddechrau. Fe wnaeth y ffaith bod ymwybyddiaeth o frand Principality wedi dyblu mewn 2 flynedd gryn argraff ar y beirniaid, rhywbeth y gellir ei briodoli’n helaeth i’w phartneriaethau effeithiol â’r celfyddydau.

Yn y Rownd Derfynol

Prifysgol Abertawe

Dechreuodd partneriaeth Prifysgol Abertawe â Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn 2014. Mae’r wobr £30,000 i awdur o dan 40 oed yn llwyddo i ddenu sylw’r cyfryngau ar draws y byd. Mae’r Brifysgol â’i phartner celfyddydol yn rhannu nodau cyffredin – adnabod a meithrin dawn, dathlu creadigrwydd a rhagoriaeth ryngwladol. Creodd ffocws byd-eang y Brifysgol ynghyd â’i dathliad o gynhysgaeth mab llên enwocaf Abertawe argraff dda ar y beirniaid.

Prifysgol De Cymru

Noddodd Prifysgol De Cymru ddigwyddiad arbennig gyda Syr Matthew Bourne i ddathlu 40 mlwyddiant Rubicon Dance yn 2016. Mae PDC yn lansio gradd yn y ddawns a gwelwyd cyfle delfrydol i godi proffil y cwrs a meithrin cysylltiadau â’r 2000 o ddawnswyr sy’n cymryd rhan yn nosbarthiadau wythnosol Rubicon. Ar hyn o bryd mae’r partneriaid yn edrych ar y posibilrwydd o sefydlu ysgol haf i’r ddawns i annog pobl ifanc o ardaloedd difreintiedig i fynd ymlaen at addysg uwch.