Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand 2019

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand 2019

Noddir gan Hern & Crabtree

Enillydd: Western Power Distribution

Karen Welch, Western Power Distribution a Di Botcher

Llun gan Glenn Edwards

Mae cefnogaeth eang WPD o naw sefydliad celfyddydol yn amlwg wedi’i chanolbwyntio ar gwrdd â marchnad darged a chodi ymwybyddiaeth am ei Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth ar gyfer cwsmeriaid sy’n agored i niwed ledled De a Gorllewin Cymru. Ymgysylltu â phobl hŷn, a llawer ohonynt yn byw gyda dementia, oedd ffocws ei bartneriaeth gydag Engage Cymru, Canolfan Gelfyddydol The Gate, Cerdd â Gofal Cymru a Glan Yr Afon. Noddodd WPD brosiect Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i bobl sy’n dioddef o Glefyd Parkinson’s, tra roedd ei gefnogaeth o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru er budd cynulleidfaoedd â cholled clyw. Ffocws ei bartneriaeth gyda Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru oedd pontio’r cenedlaethau a dangoswyd ei ymrwymiad at bob ifanc drwy nawdd hirdymor i Opera Ieuenctid Caerfyrddin a’r Cylch ac Urdd Gobaith Cymru. Wrth wraidd partneriaethau celfyddydol WPD mae dymuniad i ymgysylltu â’i gwsmeriaid ledled Cymru ac i ddangos ymrwymiad
y busnes i gymunedau.

Yn y Rownd Derfynol

Qatar Airways

Dechreuodd y cwmni awyrennau hedfan o Gaerdydd ym Mai 2018 felly darparodd gweithio mewn partneriaeth â Cardiff International Film Festival ym mis Gorffennaf gyfle perffaith i hybu’r gwasanaeth a brand newydd. Mynychodd dros 6,000 o bobl yr ŵyl a gwelon nhw fideo Qatar Airways cyn bob ffilm, yn codi ymwybyddiaeth o gysylltiadau’r cwmni a’i ymrwymiad i Gymru. Canmolwyd y nawdd gwirioneddol ryngwladol hwn gan y beirniaid am werthoedd a rennir ac mae’r bartneriaeth yn parhau i dyfu.

Traveline Cymru

I godi ymwybyddiaeth am y buddion o ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, noddodd Traveline Cymru’r gwneuthurwyr theatr gynhwysol, Hijinx, i greu ffilmiau yn Saesneg a Chymraeg yn amlygu ei linell wybodaeth Rhadffôn. Yn ogystal â chodi proffil brand Traveline, roedd y ffilmiau yn cynnwys teuluoedd ifanc a gofalwyr hŷn, yn hybu buddion lles a ffordd o fyw egnïol. Dewiswyd actorion ag anableddau dysgu o Academi Hijinx ar gyfer y ffilmiau, yn hyrwyddo eu profiad proffesiynol a darparu incwm.