Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand 2018

Noddir gan ScottishPower Foundation

Enillydd: Glamorgan Brewing Company

Owain Taylor-Shaw, Canolfan Mileniwm Cymru, Suzanne Packer a Richard Anstee, Glamorgan Brewing Company

Llun gan Glenn Edwards

Ffurfiwyd partneriaeth rhwng y bragdy, sydd wedi’i leoli yn Llantrisant, a Chanolfan Mileniwm Cymru (CMC) er mwyn cynhyrchu cwrw wedi’i frandio yn arbennig i hyrwyddo’r sioe gerdd newydd Tiger Bay. Trwy gyfuno asedau celfyddydol a busnes unigryw, crëwyd ymgyrch marchnata a oedd yn brandio’r cwrw potel yn glir. Roedd y cydweithrediad yn llwyddiant aruthrol. Derbyniodd CMC freindaliadau o werthiant y poteli a oedd hefyd yn rhoi cyhoeddusrwydd eang i’w neges elusennol. O ran y busnes, cynyddodd gwerthiant ei Gwrw Golau Cymreig gan 900% syfrdanol gyda’r galw amdano yn parhau ledled De Cymru am amser hir ar ôl i’r sioe orffen. Yn dilyn esiampl CMC, mae’r bragdy nawr wedi ymrwymo i ddatblygu busnes hollol ddwyieithog, ar ôl iddynt gydnabod effaith cadarnhaol yr iaith Gymraeg ar ei elw.

Roedd y beirniaid yn llawn edmygedd tuag at weledigaeth glir y bartneriaeth a pha mor effeithiol y cyflawnwyd amcanion y sefydliad celfyddydol a’r busnes. Roedd brandio Tiger Bay mor fanteisiol i’r ddau sefydliad fod ystod o brosiectau newydd nawr yn cael ei ddatblygu gan CMC a’r bragdy.

Yn y Rownd Derfynol

UBS Wealth Management

Roedd UBS eisiau codi ei broffil yng Nghymru a ddaeth yn Bartner Dyngarwch Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Daeth ei gyfraniad yn gronfa arian cyfatebol, yn dyblu pob £1 o gefnogaeth newydd trwy gynlluniau aelodaeth unigol y Coleg. Roedd yr ysgogiad grymus i roddwyr newydd hwn yn unioni UBS gyda phob cysylltiad ag unigolion â gwerth net uchel.  Teimlodd y beirniaid fod y bartneriaeth arloesol ac effeithiol hwn yn cwrdd ag amcanion a gwerthoedd yn berffaith ac ar yr un pryd yn atgyfnerthu ymwybyddiaeth brand.

Western Power Distribution

Cymeradwyodd y beirniaid Western Power Distribution am ei ddull creadigol o godi proffil gwasanaeth allweddol ar gyfer cwsmeriaid sy’n agored i niwed. Cafodd y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth ei hybu yn Ysbyty Treforys trwy gyngherddau Cerdd â Gofal Cymru ac yn Sir Benfro gan Theatr Spectacle, a ddyfeisiodd dramâu byr pwrpasol a’u perfformio ym mannau cyhoeddus. Llwyddodd y ddau brosiect i godi ymwybyddiaeth am y gwasanaeth ac arweiniodd at gynnydd yn nifer y bobl a oedd yn cofrestru.