Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr 2019

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr 2019

Noddir gan Ymddiriedolaeth Celf a Chymuned Pendine 

Enillydd: Hugh James

Edward Arnoll, Hugh James a Suzanne Packer 

Llun gan Glenn Edwards

Comisiynodd y cwmni cyfreithiol blaenllaw Hijinx i greu ffilm hyfforddi ar wahaniaethu i 750 o’u haelodau staff. Dechreuodd y bartneriaeth gyda gweithdai i dimoedd i ddelio gyda chleientiaid sy’n agored i niwed a datblygodd i gynnwys sesiynau chwarae rôl trylwyr yn canolbwyntio ar gyfathrebu gyda phobl sydd ag anableddau dysgu. Yn dilyn hyn, cynhyrchodd staff Hugh James ac Academi Hijinx ffilm o’r enw What is Discrimination? Mae’n amlygu effaith gwahaniaethu yn y gweithle a, thrwy roi actorion gydag anableddau dysgu yng nghanol y llwyfan, yn dod â dilysrwydd cofiadwy i hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth gorfodol. Defnyddir y ffilm i hyfforddi bob aelod o staff newydd ac mae trafodaethau ar waith am agweddau eraill o hyfforddi gydag actorion Hijinx. Roedd y beirniaid llawn edmygedd am y ffordd y mae’r bartneriaeth yn parhau i ddatblygu gyda buddion cadarnhaol i’r busnes a’r sefydliad celfyddydol a theimlwyd ei fod yn enillydd amlwg yn y categori hwn.

Yn y Rownd Derfynol

Valero

Datblygwyd nawdd parhaus Valero i Stiwdio Actorion Ifanc Gorllewin Cymru Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2018 i ddarparu hyfforddiant i staff y burfa. Cymerodd 24 o aelodau staff ran yn y peilot a oedd yn sesiynau hyfforddi yn seiliedig ar y celfyddydau yng Ngholeg Sir Benfro, a arweiniodd at gyflwyniadau gan bob cyfranogwr o lwyfan Theatr Merlin. Nawr mae’r partneriaid am ddatblygu’r rhaglen o weithdai i ganolbwyntio ar godi hyder ac uchelgeisiau’r staff.

Wales & West Utilities (WWU)

Roedd WWU am estyn ei hyfforddiant ar gyfer ei staff mewn cyfathrebu’n dda gyda chwsmeriaid sy’n agored i niwed ac felly gweithiodd mewn partneriaeth â Hijinx i greu pedwar ffilm ryngweithiol wedi’u cynllunio i’r 800 o beirianwyr y cwmni. Mae’r ffilmiau yn cynnig sefyllfaoedd lle cynigir sawl ymateb ar adegau allweddol. Mae’r cast o actorion ag anableddau dysgu yn actio’r profiadau ym mhob opsiwn mewn arddangosiad cofiadwy a phwerus o ymddygiadau. Hefyd cynhaliodd actorion Hijinx weithdai sgiliau cyfathrebu ar gyfer staff canolfan gyswllt ac mi fydd y rheini yn parhau trwy gydol 2019.