Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr 2018

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr 2018

Noddir gan Western Power Distribution

Enillydd: Admiral Group

Déborah Reeve, Admiral Group a Mark Lewis Jones

Llun gan Glenn Edwards

Mae Admiral yn ymfalchïo mewn cael ei adnabod fel un o Weithleoedd Gorau yn y DU ac mae ei bartneriaeth gyda Chanolfan Gelfyddydau Chapter Caerdydd yn cynnig i’w staff gyfleoedd unigryw ac ysgogol. Y llynedd, cafodd tua 3,500 o weithwyr y busnes fudd uniongyrchol diolch i’r cydweithrediad trwy gynllun gostyngiad, cystadlaethau i ennill tocynnau a gweithdai. Yn ogystal â’r nawdd, roedd staff Admiral yn allweddol yn helpu Chapter i gwrdd â’i dargedau i ddau gynllun codi arian ar gyfer prosiectau celfyddydau cymunedol.

Mae Chapter wedi gweld cynnydd enfawr mewn gwerthiannau a nifer y cynulleidfaoedd fel  canlyniad uniongyrchol o ymrwymiad staff Admiral. Mae’r busnes yn gweld ei berthynas gyda Chapter fel partneriaeth strategol sy’n ei alluogi i ddarparu cyfleoedd amhrisiadwy.

Roedd y beirniaid llawn edmygedd am natur y bartneriaeth gydfuddiannol sy’n datblygu’n barhaus ac yn teimlo bod ymrwymiad eithriadol Admiral i’r celfyddydau er lles ei staff yn ei wneud yn enillydd clir yn y categori hwn.

Yn y Rownd Derfynol 

Admiral Group

Nawr yn ei 7fed flwyddyn, mae’r bartneriaeth rhwng Admiral a NoFit State yn parhau i fynd o  nerth i nerth. Gyda ffocws clir i ddarparu profiadau o’r safon uchaf er mwynhad a datblygiad staff Admiral, mae’r partneriaid wastad yn archwilio ffyrdd newydd a deinamig o weithio gyda’i gilydd. Mae NoFit State yn darparu rhaglen atyniadol o hyfforddiant pwrpasol. Yn 2017, profodd dros 250 o staff sesiynau adeiladu tîm trwy weithgareddau’r syrcas a rhoddodd Diwrnod Anelwyr Uchel arbenigol flas ar y trapîs siglog i fwy na 25 ohonynt.

Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Dechreuodd partneriaeth rhwng Principality a Rubicon Dance yn 2014 ac mae wedi datblygu i fod yn berthynas amlweddog sydd o fudd i weithwyr a’r gymuned ehangach. Mae staff y gymdeithas adeiladu yn cymryd rhan mewn gweithdai dawns sy’n gwella ymdeimlad o les. Yn 2017, cymerodd staff ran mewn gweithdai gyda grwpiau perfformiad anableddau a gweithiodd tîm rygbi’r busnes gyda dawnswyr Rubicon. Mae’r bartneriaeth wedi mynd tu hwnt i ddisgwyliadau’r busnes ac yn dangos effaith uniongyrchol ar iechyd a ffitrwydd gweithwyr.