Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr 2017

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr 2017

Noddir gan Western Power Distribution

Enillydd: Admiral Group

Fiona Williams, Admiral Group a Julian Lewis Jones

Llun gan Glenn Edwards

Bellach yn ei 5ed flwyddyn, mae’r bartneriaeth rhwng Admiral a NoFit State yn parhau i fynd o nerth i nerth. Gyda ffocws clir ar ddarparu profiadau o’r ansawdd gorau at fwynhad a datblygiad staff Admiral, mae’r partneriaid o hyd yn edrych ar ffyrdd deinamig newydd o gydweithio.  Mae NoFit State yn cynnig rhaglen ddifyr o adloniant mewn digwyddiadau a hyfforddiant pwrpasol i staff tra bydd Admiral yn cefnogi gwaith cymunedol bywiog y sefydliad celfyddydol.

Mae Admiral yn ymfalchïo mewn cael ei gydnabod fel un o’r Gweithleoedd Gorau yn y DU ac mae ei bartneriaeth â NoFit State yn cynnig cyfleoedd hyfforddi unigryw i’w staff, gan gynnwys y siawns i ddysgu’r trapîs siglog!  Nid hwyl yn unig mo datblygu sgiliau’r syrcas ond mae hefyd yn helpu staff y cwmni yswirio gael gwell dealltwriaeth o, ac ymagwedd tuag at, risg.  Gwnaeth natur esblygol y bartneriaeth greadigol yma argraff dda ar y beirniaid a theimlent fod ymrwymiad neilltuol Admiral i’r celfyddydau er budd ei staff yn golygu mai’r cwmni oedd yr enillydd clir yn y categori hwn.

Yn y Rownd Derfynol

Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Dechreuodd partneriaeth Principality a Rubicon Dance yn 2014 ac mae wedi datblygu’n berthynas amlweddog sydd o fudd i weithwyr y busnes a’r gymuned ehangach. Roedd y gymdeithas adeiladu am ymgysylltu â’i staff a gwella eu lles drwy roi iddynt fynediad i weithdai dawns, gan gynnwys cyfres i dîm rygbi cyffwrdd Principality, Y Puffins.  Mae’r bartneriaeth gydfuddiol yn parhau i ddatblygu gyda nifer cynyddol o staff yn cymryd rhan drwy gydol 2017.

Wales & West Utilities

Mae Wales & West Utilities yn ei 8fed flwyddyn o bartneriaeth ag Act Now Creative Training.  Mae technegau drama’n helpu staff i edrych ar ffyrdd o feithrin perthnasoedd a chysylltiadau gan wella gofal i gwsmeriaid. Mae golygfeydd dramatig sydd wedi’u dyfeisio’n arbennig yn rhoi cyfleoedd unigryw i brofi grym y celfyddydau i ddylanwadu ar newid. Yn 2016, estynnwyd yr hyfforddiant i wahanol feysydd y busnes. Mae’r bartneriaeth yn cael y clod fel un o’r prif resymau am Wales & West Utilities yn ennill gwobr o bwys yn y diwydiant am ofal cwsmeriaid.