Celfyddydau a Busnes Bach 2019

Celfyddydau a Busnes Bach 2019

Noddir gan Western Power Distribution

Enillydd: Traveline Cymru

Luke Williams a Rhian Cosslett, Traveline Cymru a Charles Venn

Llun gan Glenn Edwards

Llwyddodd dwy bartneriaeth gelfyddydol wrthgyferbyniol i godi ymwybyddiaeth am wasanaethau Traveline Cymru ledled Cymru.
Roedd noddi FOCUS Wales yn cysylltu â chynulleidfa ifanc yr ŵyl yng Ngogledd Cymru. Galluogodd buddsoddiad ychwanegol gan CultureStep C&B Cymru i’r sefydliad celfyddydol i gynnig ystod ehangach o weithdai i deuluoedd a phobl ifanc o dan anfantais ariannol. Cafodd Traveline elw mawr o bresenoldeb cryfach yn yr ardal. Hefyd comisiynodd y cwmni Hijinx i greu rhaglun hysbysebol am ei linell wybodaeth Rhadffôn, wedi’i anelu at rieni, teidiau a neiniau a gofalwyr i’w hannog i ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy aml. Diolch i gymorth gan C&B Cymru, estynnwyd y comisiwn i greu tair ffilm gydag actorion sydd ag anableddau dysgu o Academi Hijinx yn serennu ynddynt. Cyrhaeddodd y ffilmiau gynulleidfa eang trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol, a oedd tu hwnt i ddisgwyliadau’r busnes. Teimlodd y beirniaid fod dull Traveline yn arloesol ac yn amlwg â ffocws clir a chanmolwyd ei weledigaeth a’i ymrwymiad. Mi fydd y ddwy bartneriaeth yn parhau yn 2019.

Yn y Rownd Derfynol

HAKA Entertainment

Dechreuodd asiantaeth adloniant fwyaf newydd Cymru bartneriaeth gyda Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn rhannu’r amcan o ddarparu perfformiadau cerddoriaeth fyw a chyfleoedd i dalent yn y dref. Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau yng Nghanolfan y Celfyddydau, yn amrywio o jazz i theatr gerddorol. Roedd y bartneriaeth o fudd i’r ddau bartner, yn codi proffil y busnes ac yn dod â cherddoriaeth o ansawdd uchel i Ganolfan y Celfyddydau a datblygu gyrfaoedd y cerddorion.

manorhaus Rhuthun

Noddodd y bwyty chwaethus gydag ystafelloedd y digwyddiad celf weledol blynyddol, Helfa Gelf, am y tro cyntaf yn 2018. Mae Helfa Gelf yn fenter stiwdios agored ledled Gogledd Cymru a gwelodd manorhaus y cyfle i ehangu ei gylch o gwsmeriaid ar gyfer ei glwb cinio a sinema rheolaidd. Cynhaliodd gŵyl ffilm ‘celfyddydol’ agoriadol i gyd-ddigwydd â Helfa Gelf, yn ogystal â rhoi cefnogaeth ariannol. Roedd y bartneriaeth gymaint o lwyddiant, caiff ei wneud unwaith eto’r hydref hwn.