Celfyddydau a Busnes Bach 2017

Celfyddydau a Busnes Bach 2017

Noddir gan Gymdeithas Adeiladu'r Principality

Enillydd: Menai Holiday Cottages

Anthony Garratt, William Matthews, Menai Holiday Cottages a John Owen Jones

Llun gan Glenn Edwards

Cariad mawr at dirwedd Gogledd Cymru a’r awydd i hybu mwy o dwristiaeth a sbardunodd bartneriaeth y busnes â’r artist Anthony Garratt. Yn ail flwyddyn y nawdd, crëwyd dau baentiad mawr a’u gosod mewn lleoliadau eiconig yn Eryri. Cynfas ddwy ochr oedd Uchel a arnofiai ar gwch wrth angor ar Lyn Llydaw, tra oedd Isel wedi’i hongian 250 o droedfeddi dan y ddaear yng Ngheudyllau Llechi Llechwedd. Denodd y paentiadau uchel eu proffil ddiddordeb yn y cyfryngau cenedlaethol ac fe’u gwelwyd gan dros 500,000 o ymwelwyr. Mae Anthony Garratt wedi’i ysbrydoli i ystyried ymhellach y syniad o arddangos paentiadau mewn amgylchiadau naturiol ac mae Menai Holiday Cottages wedi gweld cynnydd yn eu busnes. Daeth y staff i ymwneud â’r prosiect a chynhelir trafodaethau am gydweithio yn y dyfodol. Yn ôl y beirniaid, “partneriaeth hyfryd yw hon sy’n amlygu agweddau gwirioneddol gydfuddiol a chynaliadwy” ac fe’i gwelent fel model ardderchog i fusnesau twristiaeth eraill. 

Yn y Rownd Derfynol

NOMNOM Chocolate

Gwelodd y gwneuthurydd siocled o Orllewin Cymru wir synergedd wrth bartneru Canolfan Mileniwm Cymru gyda’i gwaith ar gyfer dathliad ysblennydd Dinas yr Annisgwyl. Roedd y digwyddiad anhygoel yma’n dynodi canmlwyddiant yr awdur Roald Dahl a bu NOMNOM yn gweithio gyda phobl ifanc ar gynllunio a chynhyrchu’r bar siocled Nice’n’Nasty i’r achlysur. Nhw fu’n gyfrifol am gynllunio’r papur lapio a’r deunydd marchnata i gyd-fynd â’r siocled a chanmolodd y beirniaid amcanion masnachol clir y prosiect yn ogystal â’i botensial i’r dyfodol. 

Working Word

Bu’r asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus o Gaerdydd yn cefnogi Gŵyl Lyfrau gyntaf y ddinas gan gynorthwyo’r trefnwyr gyda marchnata, brandio, cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol. Creodd frand clir i’r ŵyl dridiau a daeth i ymwneud â phob agwedd ar y digwyddiad. Ehangodd Working Word ei brofiad yn sector y celfyddydau a mwynhaodd ei staff ymgysylltu â phrosiect newydd gwerth chweil. Yn ôl tîm Gŵyl Lyfrau Caerdydd, yn ddi-os, ni fyddai’r digwyddiad wedi llwyddo heb fewnbwn y busnes.