Celf yn

Celf yn

Cyfres o ddigwyddiadau C&B Cymru yw Celf yn, sydd yn cynnal amrywiaeth eang o berfformiadau ac arddangosfeydd mewn lleoliadau anarferol ledled Cymru. Ei nod yw i hybu pwysigrwydd a hygyrchedd gwahanol ffurfiau o fywyd diwylliannol a dathlu’r amrywiaeth o dalent ledled y wlad.

Cynhaliwyd y digwyddiad Celf yn diweddaraf ar ddydd Sadwrn 19 Medi yn Manor Wildlife Parc ger Dinbych y Pysgod. Bu Celf yn y Sŵ yn cynnwys amrywiaeth o berfformwyr a chelf weledol, yn ogystal â gweithgaredd creadigol i blant. Am fanylion llawn cliciwch yma.

Bydd y digwyddiad Celf yn nesaf yn cael ei gynnal yng nghartref wreiddiol y fenter, yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Bydd Nadolig yn y Senedd yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth 8 Rhagfyr. Bydd manylion pellach yn dilyn maes o law.

  

 

Partneriaid Digwyddiad Celf yn: