Celf yn y Sŵ

Celf yn y Sŵ

Cynhaliwyd Celf yn y Sŵ yn Manor Wildlife Parc ger Dinbych y Pysgod ar ddydd Sadwrn 19 Medi.

Fe groesawyd y digwyddiad ar gyfer y teulu gyfan bron i 300 o bobl ledled De Cymru i’r sŵ a arweinir gan gadwraeth, sydd yn gartref i rhywogaethau mewn perygl o bob cwr o’r byd.

Bu perfformwyr o Syrcas Ieuenctid Organised Kaos a Cherddoriaeth mewn Ysbytai yn diddanu'r gwesteion yn y geo-cromenni sydd newydd eu dadorchuddio tra bod arddangosfa a grëwyd yn arbennig o brintiau Kara Seaman a guradwyd gan Oriel Myrddin yn cael ei arddangos yn y Maenordy tan 10 Tachwedd. Bu Sylfaenydd Oriel VC yn Aberdaugleddau Barry John hefyd yn cyflwyno gweithgaredd celfyddydau creadigol i blant.

 

Wrth siarad yn y digwyddiad, meddai Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru: "Rydym yn wirioneddol falch o gael y cyfle i gynnal y digwyddiad arbennig hwn, gan ddathlu’r talent sy'n bodoli mewn digonedd yng Nghymru. Mae hefyd yn wych i ddarparu llwyfan i arddangos gwaith un o'n haelodau busnes allweddol, Manor Wildlife Parc.”

Meddai Anna Ryder Richardson, Perchennog Manor Wildlife Parc: “Mae'n wych cael y cyfle i weithio mewn partneriaeth â Chelfyddydau & Busnes Cymru ar y digwyddiad arbennig hwn a croesawu cymaint o ymwelwyr newydd i'r parc. Mae hefyd yn bleser mawr i wedi cael y cyfle i lansio fy elusen newydd, The Nature Foundation, yn ystod y digwyddiad. Mae’r fenter hon a arweinir gan gadwraeth wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl ac anifeiliaid yma yng Nghymru ac ar draws y byd ".

Mae Celfyddydau & Busnes Cymru yn ddiolchgar i'r busnesau canlynol am eu cefnogaeth o Gelf yn y Sŵ. Maent yn cynnwys: Austwel Civil Engineering, Burns Pet Nutrition, Carrick Design & Print, Princes Gate Spring Water, Spindogs, Tesco Doc Penfro, Upton Farm

Caiff Celf yn y Sŵ ei ddilyn gan Nadolig yn y Senedd ar 8 Rhagfyr. Bydd rhagor o fanylion yn dilyn yn fuan.