Celf yn y Maes Awyr

Celf yn y Maes Awyr

Cynhaliwyd digwyddiad cychwynol Celf yn ym Maes Awyr Caerdydd ar nos Iau 9 Hydref.

Bu’r noson yn cynnwys perfformiadau arddangos gan fyfyrwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gan gynnwys cerddoriaeth o'r Teddy Smith Big Band a darnau o Much Ado About Nothing Shakespeare.

Image by Glenn Edwards 

Wrth siarad yn ystod y digwyddiad, dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru: “Rydym yn falch iawn i fod yn helpu i gynyddu cymuned bywiog celfyddydol Cymru trwy Celf yn. Mae'r fenter yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth a'r dyfnder o dalent artistig yng Nghymru, wrth fynd a’r digwyddiad i leoedd newydd a chynulleidfaoedd newydd ledled Cymru.

"Byddwn yn cynnal digwyddiadau mewn lleoliadau na fyddech fel arfer yn ystyried â'r celfyddydau, ac rwyf yn falch iawn fod Maes Awyr Caerdydd, fel un o'n haelodau busnes allweddol diweddaraf, wedi cytuno i gynnal ein perfformiad agoriadol."

Dywedodd Debra Barber, Rheolwr Gyfarwyddwr Maes Awyr Caerdydd: “Mae'n bleser mawr i groesawu Celfyddydau & Busnes Cymru i Faes Awyr Caerdydd ac i fod y lleoliad cyntaf y tu allan i'r Senedd i gynnal y digwyddiad Celf yn. Rydym wedi gwneud nifer o newidiadau a gwelliannau ym Maes Awyr Caerdydd dros y flwyddyn ddiwethaf i wella taith ein cwsmeriaid, felly mae hwn yn gyfle gwych i arddangos y terfynell newydd-wedd i gynulleidfa fusnes leol wrth fwynhau noson o berfformiadau gan Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu gwesteion ac yn gobeithio bydd y noson yn llwyddiant mawr."

Image by Glenn Edwards 

Bu C&B Cymru hefyd yn defnyddio’r digwyddiad i lansio cystadleuaeth newydd, yn agored i fyfyrwyr celf a dylunio ledled Cymru, sy'n cael eu gwahodd i gyflwyno cynlluniau dylunio ar gyfer un o dri cerflun estrys enfawr fydd yn cael eu gosod ym Maes Awyr Caerdydd. Mae'r gystadleuaeth yn nodi dechrau partneriaeth newydd rhwng C&B Cymru, Maes Awyr Caerdydd ag Anna’s Welsh Zoo yn Sir Benfro, sy'n berchen i’r cyn-gyflwynydd teledu a dylunydd Anna Ryder Richardson.

Dywedodd Rachel Jones: “Bydd lansiad ein cystadleuaeth hefyd yn tynnu sylw at y genhedlaeth nesaf o artistiaid a dylunwyr Cymreig talentog. Bydd y dyluniadau buddugol yn cael eu gosod mewn un o byrth mwyaf arwyddocaol Cymru, yn gwneud datganiad clir o’r creadigrwydd a dychymyg sydd ar gael yn y wlad hon i bob ymwelydd sy'n cyrraedd.”

Yn dilyn Celf yn y Maes Awyr bydd Celf yn y Stiwdios ar 7 Tachwedd, Celf yn y Senedd ar 4 Rhagfyr a Chelf yn y Sw yng Ngwanwyn 2015. Bydd manylion pellach yn dilyn yn fuan.