Busnes

Mae busnesau ar draws Cymru’n cytuno bod cydweithio gyda C&B Cymru’n cyfrannu i’w llwyddiant a’u statws corfforaethol.

Aelodaeth Busnes

Pecynnau wedi’u teilwra sy’n helpu busnesau i ymdrin ag amcanion sylfaenol drwy bartneriaeth â’r celfyddydau

Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol

Mae’r rhaglenni unigryw hyn yn dod â sgiliau ac arbenigedd hanfodol i’r celfyddydau wrth ddatblygu rheolwyr busnes.

Hyfforddiant yn Seiliedig ar y Celyddydau

Cyrsiau sydd wedi’u llunio’n arbennig a reolir gan artist-hyfforddwyr sy’n ymdrin â sgiliau busnes penodol.

CultureStep

Rhaglen ymgeisio agored sydd wedi’w gynllunio i ddatblygu nawdd newydd ac i a gynyddu ymgysylltiadau busnes sefydledig â'r celfyddydau.