Busnes y Flwyddyn Admiral 2019

Busnes y Flwyddyn Admiral 2019

Enillydd: Western Power Distribution

Karen Welch, Western Power Distribution a Mark Lewis Jones 

Llun gan Glenn Edwards

Roedd y beirniaid yn unfrydol mai WPD oedd yr enillydd clir am yr ystod eang o bartneriaethau celfyddydol sy’n cyfathrebu neges y busnes yn glir. Canmolwyd “haelioni’r dull” a ddangoswyd trwy noddi gwahanol ffurf celf a sefydliadau, mawr a bach.

Mae ffocws WPD yn glir: ymrwymiad i’r gymuned mae’n ei gwasanaethu a’i haelodau sydd fwyaf agored i niwed. Mae ei nawdd i ŵyl Big Splash Casnewydd a Dance for Parkinson’s Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi galluogi’r ddau i dyfu a datblygu. Mae cefnogaeth i Opera Ieuenctid Caerfyrddin a’r Cylch ac Urdd Gobaith Cymru yn helpu meithrin talent pobl ifanc, tra bod noddi perfformiadau mewn Canolfannau Dydd gan Gerdd â Gofal Cymru, cyngherddau dementia gyfeillgar a sioeau sy’n cael eu dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a rhaglen gymunedol Brew Canolfan Gelfyddyddol The Gate yn galluogi WPD i ymgysylltu â grŵp targed ar gyfer ei Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth. O orielau celf dementia gyfeillgar fach Engage Cymru wedi’i lleoli yn Sir Benfro i Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, mae nawdd WPD wedi galluogi gweithgareddau cymunedol, gwell dealltwriaeth ac wedi darganfod ffordd newydd o fynd i’r afael ag ynysu cymdeithasol.
Llongyfarchodd y beirniaid WPD am ei eglurder mewn cyfathrebu negeseuon yn effeithiol wrth gefnogi ystod mor amrywiol o sefydliadau celfyddydol ledled Cymru a chytunwyd bod y nifer o bartneriaethau yn fodel gwirioneddol o ragoriaeth yn y maes.

Finalists

Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys am ei bartneraeth gyda Chwmni Theatr Arad Goch.

Parc Pendine am ei bartneriathau gyda Chanolfan Gerdd William Mathias, Cwmni’r Frân Wen, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a Wrexham Symphony Orchestra.