Busnes y Flwyddyn Admiral 2018

Busnes y Flwyddyn Admiral 2018

Enillydd: Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Bob Colgate, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, Colin Jackson, Jacques Colgate, Hijinx a Liz Metcalf, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Llun gan Glenn Edwards

Roedd y beirniaid yn llwyr gytûn fod partneriaeth arloesol yr Ysgol Feddygaeth gyda Hijinx yn  sefyll allan fel model o ragoriaeth. Mae’r hyfforddiant chwarae-rôl a ddarparwyd gan actorion gydag anableddau dysgu nawr yn rhan o’r cwricwlwm craidd ar gyfer holl fyfyrwyr meddygaeth y brifysgol.

Mae’r ysgol yn bendant fod yr hyfforddiant yn newid agweddau myfyrwyr tuag at bobl  sydd ag anableddau dysgu a bydd yn gwella lefel gofal iddynt yn y dyfodol. Mae’n llenwi bwlch sgiliau critigol i feddygon dan hyfforddiant ac yn gosod Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd ar wahân i’w cystadleuwyr. Mae adborth gan y meddygon ifanc wedi bod yn eithriadol o gadarnhaol gan eu bod yn nodi fod gweithio gyda Hijinx wedi bod yn ddifyr yn ogystal â gwerthfawr. Hyd yn hyn, mae dros 400 o fyfyrwyr meddygaeth blwyddyn 4 wedi cael profiad o’r hyfforddiant, sydd hefyd  wedi adnewyddu sgiliau staff addysgu’r ysgol. Ymestynnwyd y sesiynau i 100 o fyfyrwyr Therapi Lleferydd ac Iaith ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Nawr mae yna gynlluniau i gynnig y  dysgu cyfathrebu cynhwysol llwyddiannus hwn i feysydd eraill o ofal iechyd addysg uwch.

Mae’r bartneriaeth am barhau gyda’r prif nod o wella gofal i gleifion sydd ag anghenion dysgu  arbennig am flynyddoedd i ddod.

Yn y Rownd Derfynol

Aberystwyth Ar y Blaen am ei bartneriaeth gyda Chwmni Theatr Arad Goch. Teimlodd y  beirniaid fod 411 o fusnesau yn dod at ei gilydd i gefnogi gweithgaredd celfyddydol yn fodel arloesol sy’n sefyll allan fel esiampl o ymarfer gorau.

Western Power Distribution am ei ymrwymiad pendant i Gerdd â Gofal Cymru, Coleg  Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Theatr Spectacle a’r ffordd y mae’n mynd i’r afael â nodau busnes craidd trwy bartneriaeth gelfyddydol.